Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

spuštěny nové webové stránky

Kulturní centrum Sepekov

Webové stránky Kulturního centra Sepekov

Aktuality

23.08.2019

Pouťová zábava 1

Pouťová zábava

Zveme na pouťovou zábavu do Kulturního centra v Sepekově v sobotu 7.9.2019 od 21 hodin. Hraje skupina SCARLET. www.scarlet-rock.cz

Detail

22.08.2019

Pouťová zábava 1

Pouťová zábava

Zveme na pouťovou zábavu do Kulturního centra v Sepekově v sobotu 14.9.2019 od 21.30 hodin. Hraje skupina PARKÁN . www.parkan.strakonice.cz

Detail

22.08.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.9.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Detail

21.08.2019

Nohejbalový turnaj v Líšnici

Nohejbalový turnaj v Líšnici

V sobotu 17.8. se uskutečnil jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje v Líšnici. Jak je již zvykem, pořadatelé se nejprve intenzivně museli věnovat přípravě hřiště a zázemí, aby vše proběhlo ke spokojenosti sportovců i diváků. Podle ohlasů se jubilejní turnaj snad opravdu vydařil. Stejně jako v posledních ročnících zvítězili i letos junioři z Líšnice (Martin Filipín, Lukáš Filipín, Václav Mácha). Jako bonus v rámci výročí zahrála po skončení turnaje kapela Scarlet a slavnostní atmosféru doplnil ohňostroj. Poděkování patří Městysi Sepekovu za finanční příspěvek, SDH Sepekov za zapůjčení lavic a všem účastníkům za vytvoření úžasné atmosféry. Organizátoři akce děkují a již se těší na další rok.

Detail

17.08.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.9.2019 1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.9.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Detail

16.08.2019

Prázdninový minitábor 1

Prázdninový minitábor

Sepekovský spolek nadšenců pořádal ve dnech 10. - 11.8.2019 MINITÁBOR, který se pro velký zájem dětí konal již po čtvrté. Zúčastnilo se 14 dětí od 2 do 15 let. Nejmladším táborníkem byl Matyášek Pavlík a nejmladším odvážlivcem, který splnil nočního bobříka odvahy, byla Zuzanka Pecková. I když nám zpočátku počasí moc nepřálo, statečně jsme se s tím vypořádali a o to více využili nedeštivé pozdní odpoledne a večer. Jako každý rok nás neminul fotbalový turnaj, kdy si zahrály nejen děti, ale také dospělí. Po zápase čekala všechny sladká dortová odměna v podobě fotbalových míčů. Druhý den všechny děti dostaly pamětní medaile a diplomy za přežití minitábora. Minitábor jsme si všichni moc užili a už nyní se těšíme na příští rok. Za organizátory Lucie Pecková

Detail

15.08.2019

Sepekovské poutě

Sepekovské poutě

Tradiční poutě se letos konají 7. a 15. září 2019. Bohoslužby v kostele Jména Panny Marie o poutích:

Detail

15.08.2019

Chovatelské výstavy o poutích

Chovatelské výstavy o poutích

Český svaz chovatelů v Sepekově zve na chovatelskou výstavu o poutích ve dnech 7.9., 8.9. a 15.9.2019.

Detail

13.08.2019

Pohádkový les a prázdninový minitábor

Pohádkový les a prázdninový minitábor

Sokolské hřiště bylo v sobotu 10. srpna 2019 místem startu cesty pohádkovým lesem, kterou připravily členky Českého svazu žen Sepekov. V lese na poutníky čekal s úkoly a soutěžemi král Šahrirád s princeznou Jasmínou, Aladin a opička Abu nebo Křemílek s Vochomůrkou. Zároveň postavené stany na hřišti avízovaly, že se zde koná i prázdninový minitábor pro děti. Ten tradičně organizuje Spolek nadšenců Sepekov. Obě akce si přes občas nepřející počasí našly své příznivce. Na cestu pohádkovým lesem vyšlo 67 dětí a dobrodružství prázdninového minitábora si včetně spaní ve stanech užilo 14 táborníků. Poděkování městyse patří všem pořadatelům i jejich zdatným pomocníkům.

Detail

30.07.2019

Muzika u kaštanu

Muzika u kaštanu

V sobotu 27. července se od 17 hodin již po 7. uskutečnila akce "Muzika u kaštanu" (dříve Muzika pod kaštanem). Ještě ráno se pořadatelé rozhodovali, zdali akci nepřesunout do kulturního centra, ale řekli si, že se déšť většinou Sepekovu vyhne, a tak to riskli a bylo tomu tak. Počasí během dne ukázalo svou pěknou stránku a zpříjemnilo tak všem návštěvníkům pohodové odpoledne a večer u muziky ve středu městyse. Děti se radovaly na skákacím hradu, zatímco jejich rodiče či prarodiče poslouchali písně od DUA Cihlář & Sedláček, Báry Reitrové, skupiny Fantom, Lhoty band a V4 s Milošem Zvonařem. Všem návštěvníkům, pomocným silám při přípravách akce, účinkujícím, obsluze cateringu a firmě Efaflex-CZ MOC DĚKUJEME!! Příští rok 25.7.2020 opět na stejném místě. Fotografie Michal Koutník a Stanislav Máchal.

Detail