Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Aktuality

Vánoční setkání důchodců

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Vánoční setkání důchodců


Rozsvícení vánočního stromu a malé vánoční trhy

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Rozsvícení vánočního stromu a malé vánoční trhy

 


Stočné

V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2016 až říjen 2017 ve výši 12,- Kč za 1 m3 spotřebované vody. Informaci o spotřebě vody Městys Sepekov získává z podkladů firmy ČEVAK a.s.. Pro majitele nemovitostí, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci se vybírá dle "paušální" spotřeby vody ve výši 35 m3 za osobu a rok. Pokud je studna osazena vodoměrem, hradí se stočné dle odečtené spotřeby vody na tomto vodoměru. Stočné je možné uhradit hotově v pokladně Úřadu městyse Sepekov do 20.12.2017, nebo na účet číslo 640030339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. Zároveň jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod s vlastníky nemovitostí.


Mikulášská nadílka

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Mikulášská nadílka


Krajský úřad Jihočeského kraje žádá občany o spolupráci

Krajský úřad Jihočeského kraje,  odbor kancelář hejtmanky žádá občany o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

text zaslané žádosti

Vážená paní starostko,

V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst. I v souvislosti s nedávnými následky vichřice Herwart bychom rádi pro potřeby orgánů krizového řízení kraje i obcí zjistili připravenost obyvatelstva na podobné situace. Níže Vám zasíláme odkaz na dotazník s průvodním textem, který si klade za cíl zmapovat na území Jihočeského kraje připravenost obyvatelstva na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie, případně Blackout. Žádáme Vás tímto o součinnost zveřejněním na webových stránkách Vašeho města/obce a výzvou k jeho vyplnění zaměstnancům a obyvatelům města/obce.  Děkujeme za spolupráci.

Dotazník je pro občany k dispozici zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPujV6nXVOJ6dJXtI_OyIV2wP2Xe3OVHKiKnvjUAxMzDmO6g/viewform

Celý text výzvy včetně odkazu na dotazník je pak na stránkách Jihočeského kraje ZDE.

Ing. Milan Nebesář

vedoucí odboru kancelář hejtmanky


Cvičení rodičů s dětmi

Tělocvičná jednota Sokol Sepekov zve na první hodinu 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.

Cvičení se bude konat

každé pondělí počínaje  6. 11. 2017 od 18.00 hodin

v tělocvičně Základní školy Sepekov, vchod z fotbalového hřiště.

Dotazy na tel. Jana Zdeňková 724 201 338, Alice Plochová 720 417 286.

 


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním obvodu Sepekov

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním obvodu Sepekov

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Sepekov.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním obvodu Sepekov


Vítání občánků

V sobotu 14.října.2017 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo již třetí letošní vítání nových občánků.

Mezi občánky byli přivítáni:

David Kadlec, rodiče Pavlína a Ondřej Kadlecovi

Jan Pavelka, rodiče Jana Kostínková a Martin Pavelka

Ella Komárková, rodiče Lenka a David Komárkovi

Jaroslav Lukeš, rodiče Lucie Vinklerová a David Lukeš

Vítání občánků

David Kadlec

Vítání občánků

Jan Pavelka

Vítání občánků

Ella Komárková

Vítání občánků

Jaroslav Lukeš

 


Adventní zájezd do Drážďan

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA

Adventní zájezd do Drážďan


Poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka.  První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2017, druhá polovina pak do 31.10.2017. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 550,- Kč v termínu do 31.3.2017 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).


Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA

Z důvodu realizace stavby "Sepekov - úpravy náměstí" byly přemístěny kontejnery na tříděný sběr od prodejny JEDNOTA v Sepekově nově k boční straně budovy úřadu městyse. Děkujeme za pochopení této nutné změny i za to, že občané třídí odpad.

Nové umístění kontejnerů

Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTAZměna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA


Možnost pronájmu tělocvičny

Možnost pronájmu tělocvičnyZákladní škola a Mateřská škola Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích. Cena pronájmu je 150,- Kč za hodinu. V této ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie, spotřeba teplé vody ve sprchách a zaplacení následného úklidu pronajatých prostor. Vstup do pronajatých prostor je na čip, který škola vydá proti vratné záloze 100,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na tel.: 382 581 473 nebo na mail zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz.


Dovážení oběda v Sepekově pro seniory zdarma

Školní jídelna v Sepekově nabízí možnost stravování mimoškolních strávníků za konečnou cenu oběda  58,- Kč. Oproti jiným stravovacím zařízením poskytujícím možnost stravování a dovážky je oběd z jídelny:
 
  • Připravený z kvalitních surovin a vždy čerstvý.
  • Při jeho přípravě nejsou používány žádné náhražky a umělá ochucovadla.
  • Zaplatíte za něj jen 58,- Kč (od 1.1.2017 se cena oběda zvyšuje na 60 Kč)
  • Neplatíte za jeho dovezení až domů.
  • Dostanete jej vždy teplý v době oběda, tj. do 12.00 hodin.
  • Můžete si vybrat z jídelníčku oběd dle vlastní chuti i jen na některé dny v týdnu.
 
Každý ze strávníků musí mít pro dodávku oběda své 2 jídlonosiče (jakékoliv - pro možnost výměny). Prvním 40ti přihlášeným strávníkům daroval  Městys Sepekov jeden jídlonosič ZDARMA.
Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu 382 581 054, 382 581 616, kde je možné se zároveň i přihlásit.
 
 

Dnes je: 24.11.2017

Svátek slaví: Emílie

Aktuality

ZŠ a MŠ Sepekov návrh rozpočtu na rok 2018
více
Vánoční setkání důchodců
více
Rozsvícení vánočního stromu a malé vánoční trhy
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 12/2017 Svazku obcí regionu Písecko
více
Stočné
více
Mikulášská nadílka
více
Volby prezidenta České republiky_Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise_Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Krajský úřad Jihočeského kraje žádá občany o spolupráci
více
Dražební vyhláška č.j.: 181 EX 9113/14-289
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 15/2017 Svazku obcí Milevska
více
Cvičení rodičů s dětmi
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 14/2017 Svazku obcí Milevska
více

Anketa