Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Aktuality

Zájezd na divadelní představení na hrad Zvíkov

Zájezd na divadelní představení na hrad ZvíkovČeský svaz žen Sepekov pořádá

dne 11.8.2017 zájezd na hrad Zvíkov na divadelní představení   

Hrátky s čerty

Začátek představení ve 20.30 hod, odjezd z náměstí v Sepekově v 19.00 hod.

Cena vstupenky 160,-Kč, úhrada při objednání.

Dopravu hradí Městys Sepekov.

Zájemci se mohou hlásit u paní Krahulové - tel. 733 651 425 nebo u paní Kudějové – tel. 720 529 109 do 15.7.2017


Setkání rodáků a přátel Zálší

Setkání rodáků a přátel ZálšíVíce než sto místních rodáků, jejich rodinných příslušníků, známých, přátel či dřívějších sousedů se sešlo v sobotu 24. června 2017 na návsi v Zálší při historicky prvním setkání rodáků. Počasí bylo nádherné, nálada vládla srdečná a opravdu přátelská. Vesničkou zněla hudba pánů muzikantů Kofroně, Kothery a Mikeše. Milým hostem byl i farář Mikuláš Selvek, který k přítomným vlídně promluvil a poté vesničce požehnal. Díky sponzorskému daru Františka Štrubínského, jednatele firmy FAST KOVOŠROT bylo připraveno zdarma občerstvení, o které se na jedničku postarali provozovatelé restaurace Obecní dům v Sepekově, a to včetně domácích koláčů. Kapličku od tohoto setkání zdobí dvě nové lavice, které vyrobil truhlář Pavel Ondráček z Božetic a jejichž pořízení zaplatili František Štrubínský, Pavel Ondráček a dcery rodáka a Zálešského patriota Jaroslava Kosíka. Ten při sobotní akci jednak seznámil přítomné s historií obce, místopisem, zajímavostmi i se svojí knihou, kterou o Zálší z historických pramenů a zdrojů sepsal. Zároveň měl pro zájemce připravenu pochůzku po vsi s výkladem, která se z důvodu zájmu uskutečnila několikráte.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


Oslavy 125. výročí založení SDH Sepekov

Oslavy 125. výročí založení SDH SepekovSobotní odpoledne 17. června 2017 se konala na náměstí v Sepekově oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sepekov. Na 17. hodinu připravili hasiči na náměstí výstavu své hasičské techniky, a to jak té dosud používané, tak i historické stříkačky. Soubor vystavených vlastních vozidel sboru  doplnil ještě  hasičský vůz dovezený z Anglie, který ochotně zapůjčil Josef Hrdlička. K vidění byla i sbírka nablýskaných historických motorek sběratele Ladislava Fuky ze Sepekova. V rámci oslavy byli oceněni členové sboru různými stupni hasičských ocenění. Hasiči předvedli přihlížejíím slaňování na visutém žebříku a plnění disciplín hasičského sportu. Náročnost disciplín si mohli na vlastní kůži zkusit i přihlížející hosté oslavy z řad veřejnosti včetně dětí. Odvážlivců z řad dětí se našlo opravdu hodně, a tak hasiči více než hodinu pomáhali malým "závodníků" zdolat všechny disciplíny. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála skupina SUTERÉN ROCK a očerstvení zajistili provozovatelé restauraci Obecní dům v Sepekově.

Přejeme našim hasičům hodně sil a elánu do dalších let.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


Rozloučení s mateřskou školou

Rozloučení s mateřskou školou

Slavnostní nálada panovala ve středu 14. června 2017 v obřadní síni Městyse Sepekov, kam se přišlo 12 budoucích prvňáčků za doprovodu svých nejbližších rozloučit se svojí mateřskou školou. Nejenom že obdrželi vysvědčení z mateřské školy a drobný dárek, ale byli šerpou pasováni na prvňáčky. Děti ze Základní školy v Sepekově jim pod vedením a za hudebního doprovodu Heleny Smrčinové zahrály krásnou hudební pohádku.

Fotografie ZDE.


Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce

Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obceMěstys Sepekov pozval 6. června 2017 do obřadní síně žáky Základní školy v Sepekově, kteří v letošním roce výborně reprezentovali školu i obec ve vědomostních, recitačních, pěveckých a jiných soutěžích na různých úrovních. Starostka jim poděkovala ze reprezentaci a šíření dobrého jména obce. Zdůraznila, že díky jimi dosaženým úspěchům zvýšili prestiž místní základní školy a tím i obce. Uvedla, že jen samotná účast v okresních kolech soutěží nebo dokonce postup do krajských kol je v konkurenci celého Jihočeského kraje významným úspěchem.

 

Z rukou starostky převzali dárky za dosažené úspěchy:

Filip Šťastný z 9.třídy za 2. místo v okresním kole Dějepisné olympiády a postup do krajského kola a za 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Oldřiška Plíhalová ze 6.třídy za 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády;

Adéla Benediktová ze 7.třídy za 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády;

Barbora Cézová ze 4. třídy za Stříbrné pásmo v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek;

Erik Cimfe ze 7. třídy získal Čestné uznání v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů;

Michal Hanák ze 7. třídy a Sofie Vaněčková z 5. třídy obdrželi Čestná uznání v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek;

kolektiv autorů časopisu ŠKOLNÍ VÝQĚT ve složení: Filip Šťastný, Nikola Novotná, Erik Cimfe,  Michal Hanák, Matouš Mlčkovský, Denisa Fučíková, Oldřiška Plíhalová, Barbora Polívková byl oceněn Čestným uznáním v soutěži Školní časopis roku 2017

Foto ZDE.


Dětský den pořádaný Spolkem nadšenců

Dětský den pořádaný Spolkem nadšenců

 

Spolek nadšenců uspořádal pro děti v sobotu 3. června 2017 oslavu Dne dětí -  plnou soutěží, her a hlavně radosti. Na sokolském hřišti byly pro děti připraveny nejen soutěžní diciplíny s odměnami, ale třeba také skákací hrad. Pod trpělivým a laskavým vedením středověkého rytíře si mohly zastřílet lukem do terče nebo si vyzkoušet šermířskou zbroj. Děti pokorně vozil poník pod vedením Lucie Kortanové. Přálo krásné počasí a panovala příjemná a milá nálada, a tak určitě - kdo přišel - nelitoval.

 

Za organizaci a přípravu akce děkuje členům Spolku nadšenců starostka Pavlína Bambuškarová.

Fotografie ZDE.


Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Do sepekovské knihovny zavítali ve středu 31. května 2017 opět král s královnou, aby zde pasovali prvňáčky ze Základní školy v Sepekově na  čtenáře. Noví čtenáři slavnostně slíbili králi, že budou mít knihy vždy rádi, budou o ně řádně pečovat, nebudou je ničit a budou se k nim chovat jako rytíři řádu čtenářského. Pro upomínku na slavnostní chvíli dostaly děti "Pasovací list" pasování dostaly děti Slavnostní pasování Jako upomínku na pasování dost rukou královny dostaly děti drobné dárky a knihu prvního čtení.

Fotografie ZDE.


Poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka.  První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2017, druhá polovina pak do 31.10.2017. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 550,- Kč v termínu do 31.3.2017 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).


Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA

Z důvodu realizace stavby "Sepekov - úpravy náměstí" byly přemístěny kontejnery na tříděný sběr od prodejny JEDNOTA v Sepekově nově k boční straně budovy úřadu městyse. Děkujeme za pochopení této nutné změny i za to, že občané třídí odpad.

Nové umístění kontejnerů

Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTAZměna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA


Možnost pronájmu tělocvičny

Možnost pronájmu tělocvičnyZákladní škola a Mateřská škola Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích. Cena pronájmu je 150,- Kč za hodinu. V této ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie, spotřeba teplé vody ve sprchách a zaplacení následného úklidu pronajatých prostor. Vstup do pronajatých prostor je na čip, který škola vydá proti vratné záloze 100,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na tel.: 382 581 473 nebo na mail zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz.


Dovážení oběda v Sepekově pro seniory zdarma

Školní jídelna v Sepekově nabízí možnost stravování mimoškolních strávníků za konečnou cenu oběda  58,- Kč. Oproti jiným stravovacím zařízením poskytujícím možnost stravování a dovážky je oběd z jídelny:
 
  • Připravený z kvalitních surovin a vždy čerstvý.
  • Při jeho přípravě nejsou používány žádné náhražky a umělá ochucovadla.
  • Zaplatíte za něj jen 58,- Kč (od 1.1.2017 se cena oběda zvyšuje na 60 Kč)
  • Neplatíte za jeho dovezení až domů.
  • Dostanete jej vždy teplý v době oběda, tj. do 12.00 hodin.
  • Můžete si vybrat z jídelníčku oběd dle vlastní chuti i jen na některé dny v týdnu.
 
Každý ze strávníků musí mít pro dodávku oběda své 2 jídlonosiče (jakékoliv - pro možnost výměny). Prvním 40ti přihlášeným strávníkům daroval  Městys Sepekov jeden jídlonosič ZDARMA.
Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu 382 581 054, 382 581 616, kde je možné se zároveň i přihlásit.
 
 

Dnes je: 27.06.2017

Svátek slaví: Ladislav

Aktuality

1/2015 1/2016 1/2017
2/2015 2/2016  
   

 

 

 

 


 

Posledně hlášená relace místního rozhlasu

Posledně hlášená relace místního

rozhlasu

 


Setkání rodáků a přátel Zálší
více
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - o záměru "Podniková čerpací stanice PHM ZOD Sepekov"
více
Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 181 Ex 12591/16-169
více
Oslavy 125. výročí založení SDH Sepekov
více
Zájezd na divadelní představení na hrad Zvíkov
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 6/2017 Svazku obcí regionu Písecko
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Městys Sepekov - Období 2017-2020
více
Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2016
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu, opěrná zídka, chodníky a veřejné osvětlení
více
Rozloučení s mateřskou školou
více
Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce
více
Dětský den pořádaný Spolkem nadšenců
více
Záměr pronájmu pozemku v katastrálním území Zálší u Sepekova
více

Anketa