Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Aktuality

Divadelní představení ochotníků v Líšnici

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Divadelní představení ochotníků v Líšnici

 


Poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka.  První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2017, druhá polovina pak do 31.10.2017. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 550,- Kč v termínu do 31.3.2017 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).


Stočné

V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2015 až říjen 2016 ve výši 12,- Kč za 1 m3 spotřebované vody. Informaci o spotřebě vody Městys Sepekov získává z podkladů firmy ČEVAK a.s.. Pro majitele nemovitostí, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci se vybírá dle "paušální" spotřeby vody ve výši 35 m3 za osobu a rok. Pokud je studna osazena vodoměrem, hradí se stočné dle odečtené spotřeby vody na tomto vodoměru. Stočné je možné uhradit hotově v pokladně Úřadu městyse Sepekov do 20.12.2016, nebo na účet číslo 640030339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. Zároveň jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod s vlastníky nemovitostí.


Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA

Z důvodu realizace stavby "Sepekov - úpravy náměstí" byly přemístěny kontejnery na tříděný sběr od prodejny JEDNOTA v Sepekově nově k boční straně budovy úřadu městyse. Děkujeme za pochopení této nutné změny i za to, že občané třídí odpad.

Nové umístění kontejnerů

Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTAZměna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA


Informace ke kontrolám kotlů v domácnostech

Sdělení Odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko ke kontrolám kotlů v domácnostech

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Do konce tohoto roku by si tedy měli všichni provozovatelé kotlů nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva a poté každé dva roky. Tato povinnost se týká jak domácností, tak ostatních provozovatelů kotlů na pevná paliva (podnikatelé, školy, školky, obce, apod.).

Kontroly kotlů jsou oprávněny provádět pouze osoby, které byly proškoleny výrobcem příslušného spalovacího zdroje a mají od něj udělené příslušné oprávnění. (Pokud výrobce zdroje zanikl, není zjistitelný, nebo odborně způsobilou osobu neurčil, provede kontrolu odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem na stejný typ kotle.)

Seznam oprávněných osob ke kontrolám kotlů je možné nalézt na webových stránkách www.aptt.cz. Zde je možné vygenerovat si seznam oprávněných osob dle krajů a výrobce kotlů.

Podle zákona budou od roku 2017 provozovatelé kotlů povinni na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pro Sepekov, Líšnici a Zálší je to Městský úřad Milevsko) povinni předložit doklad o provedení této kontroly. V případě nepředložení dokladu může být provozovateli kotle udělena pokuta až do výše 20 000 korun.

Rozhodně to však neznamená, že od roku 2017 budou úředníci MěÚ Milevsko chodit po všech domácnostech a vyžadovat po každém doklad o provedení kontroly. Ovšem v případě stížností nebo podezření ze strany MěÚ Milevsko ohledně špatného provozování kotle tento doklad vyžadován bude. Ani v tomto případě to však neznamená, že za nedodání dokladu bude hned uložena pokuta 20 000,- Kč. Z počátku, pokud bude pokuta vůbec dávána, tak pouze symbolická, ale samozřejmě doklad o provedení kontroly bude muset provozovatel kotle následně předložit.  

Účelem těchto kontrol nemá být podle tvůrců zákona nadbytečná zátěž lidí, ale mělo by jít hlavně o jakési zmapování kotlů na pevná paliva, kdy budou lidé upozorňováni, zda jejich kotel bude možné provozovat i v budoucnu. Po 1. září 2022 by totiž neměly být vůbec v provozu kotle 1. a 2. emisní třídy, což je většina starších kotlů na pevná paliva. Dále má příslušná oprávněná osoba být jakýmsi konzultantem, který poradí, jak mají lidé kotle provozovat. Hodně často se totiž stává, že lidé neumí správně topit, čímž jednak znepříjemňují život sousedům, ale hlavně kotel dehtuje, nejede na plný výkon a topení se lidem zbytečně prodražuje.

Další otázkou, na kterou se lidé hodně ptají je, jestli budeme moci za účelem kontroly kotlů vstupovat do domácností. Tato pravomoc zatím není uzákoněna, novela zatím prošla prvním čtením ve sněmovně a je okolo toho docela humbuk, takže není jasné, jestli to skutečně projde. Pokud ano, tak v první řadě, pokud vznikne podezření na nějakou nezákonnost (např. pálení odpadu), budou lidé na toto podezření nejdříve písemně upozorněni a teprve při novém nebo trvajícím podezření bychom mohli kontrolu kotle uskutečnit a lidé by měli mít povinnost nás do domu vpustit.


Aktuální rozbor pitné vody v Sepekově

Aktuální rozbor pitné vody v Sepekově

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-kvality-pitne-vody-sepekov-20924.pdf 65.7 Kb

Možnost pronájmu tělocvičny

Možnost pronájmu tělocvičnyZákladní škola a Mateřská škola Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích. Cena pronájmu je 150,- Kč za hodinu. V této ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie, spotřeba teplé vody ve sprchách a zaplacení následného úklidu pronajatých prostor. Vstup do pronajatých prostor je na čip, který škola vydá proti vratné záloze 100,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na tel.: 382 581 473 nebo na mail zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz.


Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Vyzýváme občany Sepekova, Líšnice a Zálší k podání žádosti  o přidělení kompostéru typu IKST800C, objem 800 litrů.

Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Aktualizované podmínky pro přidělení

Kompostéry jsou přidělovány zdarma (formou uzavření smlouvy o výpůjčce, po 5 letech přejde kompostér do vlastnictví žadatele).

Kompostéry jsou přidělovány pouze osobám trvale žijícím v obci Sepekov a místních částech Líšnice a Zálší.

Žádost je možné osobně vyřídit v kanceláři Úřadu městyse Sepekov.

►  Formulář žádosti ZDE.  

Návod k používání kompostéru ZDE.

Návod k sestavení kompostéru ZDE.

Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání limitovaného množství.

Dotazy zodpovíme na tel. čísle:  382 581 211.


Dovážení oběda v Sepekově pro seniory zdarma

Školní jídelna v Sepekově nabízí možnost stravování mimoškolních strávníků za konečnou cenu oběda  58,- Kč. Oproti jiným stravovacím zařízením poskytujícím možnost stravování a dovážky je oběd z jídelny:
 
  • Připravený z kvalitních surovin a vždy čerstvý.
  • Při jeho přípravě nejsou používány žádné náhražky a umělá ochucovadla.
  • Zaplatíte za něj jen 58,- Kč (od 1.1.2017 se cena oběda zvyšuje na 60 Kč)
  • Neplatíte za jeho dovezení až domů.
  • Dostanete jej vždy teplý v době oběda, tj. do 12.00 hodin.
  • Můžete si vybrat z jídelníčku oběd dle vlastní chuti i jen na některé dny v týdnu.
 
Každý ze strávníků musí mít pro dodávku oběda své 2 jídlonosiče (jakékoliv - pro možnost výměny). Prvním 40ti přihlášeným strávníkům daroval  Městys Sepekov jeden jídlonosič ZDARMA.
Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu 382 581 054, 382 581 616, kde je možné se zároveň i přihlásit.
 
 

Dnes je: 19.01.2017

Svátek slaví: Doubravka

Aktuality

1/2015 1/2016
2/2015 2/2016
 

 

 

 

 


 

Posledně hlášená relace místního rozhlasu

Posledně hlášená relace místního

rozhlasu

 


Divadelní představení ochotníků v Líšnici
více
Exekuční příkaz č.j. 181 EX 12591/16-45
více
Poplatek za odpad
více
Daň z nemovitých věcí 2017
více
Dražební vyhláška č.j.: 091 EX 14838/14-055
více
Akce ČSŽ Sepekov - Herní olympiáda
více
Akce ČSŽ Sepekov - Velikonoční aranžování
více
Akce ČSŽ Sepekov - Dětský karneval
více
Stočné
více
Rozsvícení vánočních stromů
více
Oznámení o nálezu věci
více
Možnost pronájmu tělocvičny
více

Anketa