Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Aktuality

Písně starých táborníků

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Písně starých táborníků


Výstava výtvarných prací "Karel IV. očima dětí"

Výstava výtvarných prací "Karel IV. očima dětí"

Městys Sepekov připravil výstavu s názvem "Karel IV. očima dětí". Vernisáž k výstavě se konala v úterý 21. června 2016 v prostorách zasedací síně Úřadu městyse Sepekov. Žáci Základní školy v Sepekově připravili na výstavu kresby portrétů Karla IV., hradu Karlštejna a písemně zpracovaná pojednání o jeho životě. Z výtvarných prací žáků 2. a 3. třídy byly porotou s účastí Ing.arch. Jana Hlavína PhD. oceněny tři nejlepší práce, jejichž autoři obdrželi od Městyse Sepekov knihu o Karlu IV. Autoři těchto vybraných prací byli: Anita Lelková, Michal Mácha, Barbora Cézová. Všechny ostatní děti, jejichž práce byly vystaveny, dostaly jako pozornost a povzbuzení k dalšímu malování vodové barvy. Cenu diváků, o které rozhodli přítomní účastníci vernisáže, získala Šárka Šimková. Výstava je otevřena v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin až do 30.6.2016.

Fotografie ZDE.


Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

Humanitární sbírka pro Diakonii BroumovObčanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem Městyse Sepekov vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

Sbírka se uskuteční v pondělí 25. července 2016 v době od 14.00 do 18.00 hodin  v zasedací místnosti v přízemí budovy Úřadu Městyse Sepekov. 

Informační leták  ZDE.


Rozloučení s mateřskou školou

Rozloučení s mateřskou školou

V pondělí 20. června 2016 se 12 budoucích prvňáčků přišlo do obřadní síně slavnostně rozloučit se svojí mateřskou školou. Starostkou byli pasováni na školáčky, z rukou vedoucí učitelky mateřské školy obdrželi vysvědčení a od matrikářky dostali dárek. Jejich větší kamarádi ze základní školy jim přišli pod vedením paní učitelky Heleny Smrčinové zahrát a zazpívat pohádku "O červené Karkulce" a pobavit pásmem básniček a písniček.

Fotografie ZDE.


Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Do sepekovské knihovny zavítali ve středu 15. června 2016 král s královnou, aby zde pasovali prvňáčky ze Základní školy v Sepekově na  čtenáře. Noví čtenáři slavnostně slíbili králi, že budou mít knihy vždy rádi, budou o ně řádně pečovat, nebudou je ničit a budou se k nim chovat jako rytíři řádu čtenářského. Z rukou královny dostaly děti drobné dárky a knihu prvního čtení.

Fotografie ZDE.


Slavnost v Zálší

Slavnost v ZálšíZálší u Sepekova zažilo v sobotu 11. června 2016 velkou slavnost. Podle vyprávění pamětníků se v Zálší nesloužila mše nejméně od 40. let minulého století.  Mše svatá se konala při příležitosti kompletní opravy návesní kapličky, která proběhla v loňském roce. Sloužena byla od 15 hodin sepekovským farářem P. Mikulášem Selvekem, který kapličku i znovu vysvětil. P. Mikuláš věnoval do kapličky svůj mosazný křížek. Mše se zúčastnilo více než 60 současných i bývalých obyvatel či místních rodáků. Před třetí hodinou odpolední se tak po dlouhé době rozeznělo vesničkou zvonění ke mši. Na tvářích všech přítomných byla znát radost ze shledání se známými lidmi, přáteli, příbuznými, dávnými spolužáky. Amatérský historik Jaroslav Kosík, zálešský rodák, na závěr seznámil s historií kapličky a zájemcům nechal nahlédnout do svých zápisků doplněných starými fotografiemi. Městys Sepekov plánuje v Zálší v příštím roce setkání rodáků.

Fotografie ZDE.


Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce

Městys Sepekov pozval ve čtvrtek 9. června 2016 do obřadní síně žáky Základní školy v Sepekově, kteří v letošním roce výborně reprezentovali školu i obec ve vědomostních, recitačních, pěveckých a jiných soutěžích na různých úrovních. Starostka jim poděkovala ze reprezentaci a šíření dobrého jména obce. Zdůraznila, že díky jimi dosaženým úspěchům a jejich zveřejnění v médiích zvýšili prestiž místní základní školy a tím i obce. Uvedla, že jen samotný postup do krajských kol soutěží je v konkurenci celého Jihočeského kraje významným úspěchem, protože jen základních škol je v Jihočeském kraji 256, a to se v některých soutěžích účastnila i víceletá gymnázia. Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce

Z rukou starostky převzali dárky za dosažené úspěchy:

Anežka Plíhalová z 9. třídy za druhé místo v okresním kole zeměpisné olympiády a 2. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka, kdy v obou soutěžích postoupila do krajského kola a stala se úspěšnou řešitelkou

Filip Šťastný z 8. třídy za 3. místo v okresním kole dějepisné  olympiády a postup do krajského kola, kde se stal úspěšným řešitelem

Erik Cimfe ze 6. třídy za 2. místo na přehlídce dětských recitátorů a postup do krajského kola

Michal Hanák ze 6.třídy za bronzové pásmo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek

kolektiv autorů školního časopisu: Michala Nečasová, Hana Farová, Petra Fučíková, Jaromíra Rybáková, Sára Netíková, Vít Urban, Vojtěch Baloun, Jiří Matěja, Filip Šťastný, Denisa Plochová, který získal třetí místo v soutěži Jihočeský časopis roku.

Sára Netíková z 9. třídy, která zvítězila v okresním kole olympiády v českém jazyce a z prvního místa postoupila do krajského kola, a Lucie Čunátová ze 7. třídy, která získala bronzové pásmo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek, se bohužel slavnosti nemohly zúčastnit.

 Foto ZDE.

Foto Mgr. Miloše Kluibera ZDE.

 


Vítání občánků

V sobotu 4.6.2016 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo v letošním roce již druhé slavnostní vítání nových občánků.

Mezi nové občánky byli přivítáni:

Julie Šetinová, rodiče Lada a Marek Šetinovi

Ester Peterková, rodiče Petra a Ondřej Peterkovi, bratr Štěpán, sestra Kristýna

Adéla Máchová, rodiče Jaroslava a Zdeněk Máchovi, bratr Matyáš, prarodiče Ludmila a Jaroslav Stejskalovi a Vlasta Máchová, teta Hana Jeřábková

 

Vítání občánkůJulie Šetinová

Vítání občánkůEster Peterková

Vítání občánků

Adéla Máchová


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Zálší

Společnost E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy oznamuje, že

v úterý 28. června 2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin

bude přerušena dodávka elektrické energie na území obce Zálší.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-zalsi.pdf 191.1 Kb

Aktuální rozbor pitné vody v Sepekově

Aktuální rozbor pitné vody v Sepekově

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-kvality-pitne-vody.pdf 492 Kb

Rekonstrukce sítě NN Zálší

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Rekonstrukce sítě NN Zálší

 


Poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2016 je stanoven ve výši 500,- Kč/poplatníka.  První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2016, druhá polovina pak do 31.10.2016. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 500,- Kč v termínu do 31.3.2016 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).


Možnost pronájmu tělocvičny

Možnost pronájmu tělocvičnyZákladní škola a Mateřská škola Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích. Cena pronájmu je 150,- Kč za hodinu. V této ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie, spotřeba teplé vody ve sprchách a zaplacení následného úklidu pronajatých prostor. Vstup do pronajatých prostor je na čip, který škola vydá proti vratné záloze 100,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na tel.: 382 581 473 nebo na mail zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz.


Nabídka bezplatného poradenství

Sociální služby Města Milevska p.o. poskytují bezplatné odborné sociální poradenství v oblastech:

  • dluhové poradenství
  • poradenství pro lidi v krizi
  • rodinné poradenství

Bližší informace ZDE.


Oprava varhan

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Oprava varhan


Týdenní režim svozu komunálního odpadu v roce 2016

Společnost RUMPOLD, s.r.o. Tábor bude po celý rok 2016 provádět svoz komunálního odpadu v týdenním režimu,

t.j. pondělí každý týden.


Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Vyzýváme občany Sepekova, Líšnice a Zálší k podání žádosti  o přidělení kompostéru typu IKST800C, objem 800 litrů.

Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Aktualizované podmínky pro přidělení

Kompostéry jsou přidělovány zdarma (formou uzavření smlouvy o výpůjčce, po 5 letech přejde kompostér do vlastnictví žadatele).

Kompostéry jsou přidělovány pouze osobám trvale žijícím v obci Sepekov a místních částech Líšnice a Zálší.

Žádost je možné osobně vyřídit v kanceláři Úřadu městyse Sepekov.

►  Formulář žádosti ZDE.  

Návod k používání kompostéru ZDE.

Návod k sestavení kompostéru ZDE.

Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání limitovaného množství.

Dotazy zodpovíme na tel. čísle:  382 581 211.


Dovážení oběda v Sepekově pro seniory zdarma

Školní jídelna v Sepekově nabízí možnost stravování mimoškolních strávníků za konečnou cenu oběda  58,- Kč. Oproti jiným stravovacím zařízením poskytujícím možnost stravování a dovážky je oběd z jídelny:
 
  • Připravený z kvalitních surovin a vždy čerstvý.
  • Při jeho přípravě nejsou používány žádné náhražky a umělá ochucovadla.
  • Zaplatíte za něj jen 58,- Kč
  • Neplatíte za jeho dovezení až domů.
  • Dostanete jej vždy teplý v době oběda, tj. do 12.00 hodin.
  • Můžete si vybrat z jídelníčku oběd dle vlastní chuti i jen na některé dny v týdnu.
 
Každý ze strávníků musí mít pro dodávku oběda své 2 jídlonosiče (jakékoliv - pro možnost výměny). Prvním 40ti přihlášeným strávníkům daroval  Městys Sepekov jeden jídlonosič ZDARMA.
Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu 382 581 054, 382 581 616, kde je možné se zároveň i přihlásit.
 
 

Dnes je: 28.06.2016

Svátek slaví: Lubomír

Aktuality

1/2015 1/2016
2/2015  

3/2015

 

 

 

 

 

 


 

Posledně hlášená relace místního rozhlasu

Posledně hlášená relace místního

rozhlasu

 


Písně starých táborníků
více
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
více
Pasování prvňáčků na čtenáře
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Osazení informativního dopravního radaru v obci Líšnice
více
Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 120 EX 46785/10-183
více
Slavnost v Zálší
více
Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce
více
Vítání občánků
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Zálší
Společnost E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy oznamuje, že v úterý 28. června 2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na území obce Zálší.
více
Aktuální rozbor pitné vody v Sepekově
více
Oznámení o nálezu věci
více
Cestování s dětmi do zahraničí
více
Rekonstrukce sítě NN Zálší
více
Exekuční příkaz č.j. Usnesení č.j. 120 EX 46785/10-114
více
Poplatek za odpad
více
Možnost pronájmu tělocvičny
více

Anketa