Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Aktuality

Velikonoční aranžování

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Velikonoční aranžování


Maškarní průvod v Sepekově

Početná skupina 91 masek masek vyrazila v sobotu 11. března 2017 od vlakového nádraží v Sepekově na svůj již tradiční pochod Sepekovem. Sepekovský spolek nadšenců byl opět hlavním organizátorem maškarního průvodu a podpořit ho přijeli členové Maškarního sdružení z Milevska a další příznivci z méně či více vzdáleného okolí. Počasí bylo tento den maškarnímu veselí příznivě nakloněno a všichni zúčastnění v průvodu i mimo něj si užili báječné odpoledne.

Maškarní průvod v Sepekově

Za pečlivou přípravu a organizaci celé akce děkuje tímto Městys Sepekov Spolku nadšenců Sepekov.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.

Video Jiřího Máchala ZDE.


Informace o bezplatném kurzu pro rodinné pečující

Informace o bezplatném kurzu a dalších akcích pro rodinné pečující, které se uskuteční v průběhu měsíce března v prostorách Domácího hospice Jordán, Bydlinského 2964, 390 02 Tábor.

Všechny akce jsou určeny těm, kdo pečují, nebo pečování o svého blízkého zvažují. 

Navíc máme též jednu akci pro pozůstalé – podpůrnou skupinu s psychoterapeutkou Yvonou Kunovou.

Více informací naleznete v přiložených plakátcích.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kurz-b.pdf 88.1 Kb
plak-brezen-v-hospic.pdf 205.4 Kb

Poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka.  První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2017, druhá polovina pak do 31.10.2017. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 550,- Kč v termínu do 31.3.2017 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).


Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA

Z důvodu realizace stavby "Sepekov - úpravy náměstí" byly přemístěny kontejnery na tříděný sběr od prodejny JEDNOTA v Sepekově nově k boční straně budovy úřadu městyse. Děkujeme za pochopení této nutné změny i za to, že občané třídí odpad.

Nové umístění kontejnerů

Změna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTAZměna umístění kontejnerů od prodejny JEDNOTA


Informace ke kontrolám kotlů v domácnostech

Sdělení Odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko ke kontrolám kotlů v domácnostech

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Do konce tohoto roku by si tedy měli všichni provozovatelé kotlů nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva a poté každé dva roky. Tato povinnost se týká jak domácností, tak ostatních provozovatelů kotlů na pevná paliva (podnikatelé, školy, školky, obce, apod.).

Kontroly kotlů jsou oprávněny provádět pouze osoby, které byly proškoleny výrobcem příslušného spalovacího zdroje a mají od něj udělené příslušné oprávnění. (Pokud výrobce zdroje zanikl, není zjistitelný, nebo odborně způsobilou osobu neurčil, provede kontrolu odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem na stejný typ kotle.)

Seznam oprávněných osob ke kontrolám kotlů je možné nalézt na webových stránkách www.aptt.cz. Zde je možné vygenerovat si seznam oprávněných osob dle krajů a výrobce kotlů.

Podle zákona budou od roku 2017 provozovatelé kotlů povinni na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pro Sepekov, Líšnici a Zálší je to Městský úřad Milevsko) povinni předložit doklad o provedení této kontroly. V případě nepředložení dokladu může být provozovateli kotle udělena pokuta až do výše 20 000 korun.

Rozhodně to však neznamená, že od roku 2017 budou úředníci MěÚ Milevsko chodit po všech domácnostech a vyžadovat po každém doklad o provedení kontroly. Ovšem v případě stížností nebo podezření ze strany MěÚ Milevsko ohledně špatného provozování kotle tento doklad vyžadován bude. Ani v tomto případě to však neznamená, že za nedodání dokladu bude hned uložena pokuta 20 000,- Kč. Z počátku, pokud bude pokuta vůbec dávána, tak pouze symbolická, ale samozřejmě doklad o provedení kontroly bude muset provozovatel kotle následně předložit.  

Účelem těchto kontrol nemá být podle tvůrců zákona nadbytečná zátěž lidí, ale mělo by jít hlavně o jakési zmapování kotlů na pevná paliva, kdy budou lidé upozorňováni, zda jejich kotel bude možné provozovat i v budoucnu. Po 1. září 2022 by totiž neměly být vůbec v provozu kotle 1. a 2. emisní třídy, což je většina starších kotlů na pevná paliva. Dále má příslušná oprávněná osoba být jakýmsi konzultantem, který poradí, jak mají lidé kotle provozovat. Hodně často se totiž stává, že lidé neumí správně topit, čímž jednak znepříjemňují život sousedům, ale hlavně kotel dehtuje, nejede na plný výkon a topení se lidem zbytečně prodražuje.

Další otázkou, na kterou se lidé hodně ptají je, jestli budeme moci za účelem kontroly kotlů vstupovat do domácností. Tato pravomoc zatím není uzákoněna, novela zatím prošla prvním čtením ve sněmovně a je okolo toho docela humbuk, takže není jasné, jestli to skutečně projde. Pokud ano, tak v první řadě, pokud vznikne podezření na nějakou nezákonnost (např. pálení odpadu), budou lidé na toto podezření nejdříve písemně upozorněni a teprve při novém nebo trvajícím podezření bychom mohli kontrolu kotle uskutečnit a lidé by měli mít povinnost nás do domu vpustit.


Možnost pronájmu tělocvičny

Možnost pronájmu tělocvičnyZákladní škola a Mateřská škola Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích. Cena pronájmu je 150,- Kč za hodinu. V této ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie, spotřeba teplé vody ve sprchách a zaplacení následného úklidu pronajatých prostor. Vstup do pronajatých prostor je na čip, který škola vydá proti vratné záloze 100,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky na tel.: 382 581 473 nebo na mail zs.sepekov.novakovaj@centrum.cz.


Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Vyzýváme občany Sepekova, Líšnice a Zálší k podání žádosti  o přidělení kompostéru typu IKST800C, objem 800 litrů.

Nabídka bezplatného přidělení kompostéru

Aktualizované podmínky pro přidělení

Kompostéry jsou přidělovány zdarma (formou uzavření smlouvy o výpůjčce, po 5 letech přejde kompostér do vlastnictví žadatele).

Kompostéry jsou přidělovány pouze osobám trvale žijícím v obci Sepekov a místních částech Líšnice a Zálší.

Žádost je možné osobně vyřídit v kanceláři Úřadu městyse Sepekov.

►  Formulář žádosti ZDE.  

Návod k používání kompostéru ZDE.

Návod k sestavení kompostéru ZDE.

Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání limitovaného množství.

Dotazy zodpovíme na tel. čísle:  382 581 211.


Dovážení oběda v Sepekově pro seniory zdarma

Školní jídelna v Sepekově nabízí možnost stravování mimoškolních strávníků za konečnou cenu oběda  58,- Kč. Oproti jiným stravovacím zařízením poskytujícím možnost stravování a dovážky je oběd z jídelny:
 
  • Připravený z kvalitních surovin a vždy čerstvý.
  • Při jeho přípravě nejsou používány žádné náhražky a umělá ochucovadla.
  • Zaplatíte za něj jen 58,- Kč (od 1.1.2017 se cena oběda zvyšuje na 60 Kč)
  • Neplatíte za jeho dovezení až domů.
  • Dostanete jej vždy teplý v době oběda, tj. do 12.00 hodin.
  • Můžete si vybrat z jídelníčku oběd dle vlastní chuti i jen na některé dny v týdnu.
 
Každý ze strávníků musí mít pro dodávku oběda své 2 jídlonosiče (jakékoliv - pro možnost výměny). Prvním 40ti přihlášeným strávníkům daroval  Městys Sepekov jeden jídlonosič ZDARMA.
Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu 382 581 054, 382 581 616, kde je možné se zároveň i přihlásit.
 
 

Dnes je: 28.03.2017

Svátek slaví: Soňa

Aktuality

 

Posledně hlášená relace místního rozhlasu

Posledně hlášená relace místního

rozhlasu

 


Dražební vyhláška č.j. 1060020/17/2102-80543-209051
více
Velikonoční aranžování
více
Maškarní průvod v Sepekově
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2020
více
Rozpočet 2017
více
Informace o bezplatném kurzu pro rodinné pečující
více

1/2015 1/2016 1/2017
2/2015 2/2016  
   

 

 

 

 


Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
více
Záměr vzájemného darování pozemků
více

Anketa