Navigace

Obsah

Činnost Místní akční skupiny Střední Povltaví

Typ: ostatní
Místní akční skupina Střední Povltaví pracuje i nadále na projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. MAS je povinna podat Evaluační zprávu jako zhodnocení plnění plánů Integrované strategie.

V únoru 2019 byla vyhlášena 3. výzva v rámci PRV a do této výzvy bylo podáno celkem 19 žádostí zaměřených na nezemědělské podnikání (uznatelné náklady cca 6,6 mil. Kč) a 1 žádost na lesnické technologie celkem ( uznatelné náklady cca 120 tis). Všechny tyto projekty jsou ve fázi registrace na SZIF. V rámci opatření Komunitní práce a prevence byla v únoru vyhlášena 4. výzva z OP Z , do které byl podán 1 projekt (uznatelné náklady cca 6,4 mil. Kč), který je nyní ve fázi hodnocení na MAS. Dále probíhá za pomoci  manažera MAS Animace škol (tzv. ,, Šablony II“ pro ZŠ  a MŠ) , finanční podpora do území pro školy bude cca 10 mil. Kč. Od začátku roku 2019 je zahájen projekt Místní akční plány vzdělávání ORP Milevsko II , v jeho rámci MAS SP organizuje například semináře a školení pro školy a školská zařízení v území. Např. v červnu 2019 MAS v rámci tohoto projektu zorganizovala exkurzi na akci Dobrodružství s technikou do Českých Budějovic pro ZŠ z území MAS SP. Dále v červnu MAS zorganizovala pro školy a školská zařízení seminář Změny právních předpisů ve školství. Další semináře a exkurze pro ZŠ a MŠ z území MAS jsou v plánu v příštím školním roce.
Pracovní tým manažerek MAS
 


Vytvořeno: 18. 6. 2019
Poslední aktualizace: 18. 6. 2019 15:05
Autor: Správce Webu