Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Líšnice

LÍŠNICE

 
    V každém koutku naší vlasti najdete mnoho krásných míst uprostřed nádherné přírody. Znáte Líšnici u Milevska? Malou vesničku v Jižních Čechách?
    Protáhlá osada, dříve samostatná obec, dnes náležící k nedaleké obci Sepekov. Má 85 čísel popisných a 230 stálých obyvatel. Do Sepekova také dochází většina dětí do mateřské a základní školy. Dříve byla Líšnice převážně zemědělská, ale v současné době až na několik podnikatelů dojíždějí obyvatelé za prací do Milevska nebo okolí.
    Obec je dobře dostupná veřejnou hromadnou dopravou. Je zde autobusová i vlaková zastávka na trati Ražice - Písek - Tábor.
V obci je obchod se smíšeným zbožím a hostinec s tanečním sálem. Je zde i možnost ubytování. V Líšnici působí také různé spolky, jako hasiči, rybáři, svaz žen, zahrádkáři. O zachování i obnovu tradic usiluje nově založený Líšnický okrášlovací spolek.
Pro návštěvníky v zimě jsou zde dobré podmínky k vyjížďkám na běžkách po okolí, v létě zase k pěším vycházkám nebo vyjížďkám na kole. Možnost koupání je buď v malém koupališti přímo ve vesnici, v nedalekém líšnickém rybníku zvaném "Pytlák", nebo dojíždět k řece Vltavě cca 13 km. Majitelé automobilu mohou na svých výletech navštívit v blízkém okolí např. historické královské město Písek, hrad Zvíkov, zámek Orlík, husitské město Tábor nebo vzdálenější Třeboň, České Budějovice atp.

 

Něco k historii

O obci Líšnici existuje velmi málo dokumentů či písemných zmínek. Zatím nejstarší objevená písemnost , která zmiňuje Líšnici u Milevska, pochází z roku 1480. Obec je ale dozajista starší. Mgr. Břicháček z Milevského muzea v jejím okolí nalezl střepy nádob datované do 12. a 13. století. Po třicetileté válce byla obec, stejně jako široké okolí, značně vylidněna. Podle záznamů z roku 1676 čítal soupis duší 57 osob.

 

A jak se dále obec vyvíjela?

V roce 1841 měla Líšnice 47 - 50 domů a 335 obyvatel.
Dne 31.12.1900 se konalo v Líšnici sčítání lidu, a to s výsledkem : 406 obyvatel, z toho 198 mužů a 208 žen, všichni vyznání římskokatolického a Češi. Čísel popisných bylo 69. Číst a psát umí 325 lidí, 9 částečně a ostatní neumí.
Co se ve vsi chovalo? 20 koní, 443 hovězího dobytka, 118 vepřů, 41 včelstev, 1043 slepic, 104 hus, 5 kachen a 166 jiné drůbeže.
 
 
 
Slavní rodáci:
sochař Břetislav Benda
dřívější arcibiskup pražský a primas český Miloslav Vlk

Dnes je: 24.05.2017

Svátek slaví: Jana

Aktuality

1/2015 1/2016 1/2017
2/2015 2/2016  
   

 

 

 

 


 

Posledně hlášená relace místního rozhlasu

Posledně hlášená relace místního

rozhlasu

 


Střednědobý výhled rozpočtu - Městys Sepekov - Období 2017-2020
více
Zrušení konání zahradní slavnosti na farní zahradě
více
Oslavy 120. výročí založení SDH Líšnice
více
2. sepekovská pouť
více
Návrh závěrečného účtu Městyse Sepekov za rok 2016
více
Oznámení o zveřejnění - oznámení záměru "Podniková čerpací stanice PHM ZOD Sepekov"
více
Nakresli znak knihovny
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 3/2017 Svazku obcí regionu Písecko
více
Setkání rodáků a přátel Zálší u Sepekova
více
Čarodějnice
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 2/2017 Svazku obcí regionu Písecko
více
Porovnání kalkulace cen pro vodné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2017
více
Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 38501/13-36
více
Záměr prodeje pozemků v katastrálním území Líšnice u Sepekova
více
Rozpočet 2017
více
Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 33254/16-37
více
Maškarní průvod v Sepekově
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2020
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Záměr vzájemného darování pozemků
více

Anketa