Navigace

Obsah

Návrh redukce železniční dopravy

Typ: ostatní
Jihočeský koordinátor dopravy JIKORD s.r.o. zaslal dopis o připravovaných úpravách jízdních řádů.
Případné náměty k předloženým úpravám jízdních řádů je možné zaslat v termínu do 23. 3. 2021 prostřednictvím Městyse Sepekov zasláním konkrétních odůvodněných návrhů a připomínek na mestys@sepekov.cz.

Plné znění dopisu.

Vážená paní starostko, vážený pane primátore/starosto,
s ohledem na pokles výnosů sdílených daní Jihočeského kraje v roce 2020 a predikci negativního ekonomického vývoje i v letech následných, jsme nuceni Vás informovat o dílčím omezení rozsahu dopravní obslužnosti Vašeho města (obce) v drážní dopravě s platností od 13. 6. 2021. Tento rozsah omezení bude realizován nad rámec původně dohodnutých změn, které byly s Vámi v průběhu roku 2020 projednány a zohledňuje i aktuální pokles mobility.
Navržená redukce se týká vlaků, které byly převážně zavedeny od platnosti jízdního řádu 2019/2020 a mají alespoň částečnou zastupitelnost minimálně v rámci silnějších přepravních vztahů. Z velké části dochází pouze k částečné redukci dopravy spočívající v omezení provozu pouze na určité období kalendářního roku (převážně období prázdnin).
Návrh omezení dopravy byl projednán Radou Jihočeského kraje dne 4. 3. 2021 a následně bude předmětem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18. 3. 2021.
Případné náměty k předloženým úpravám jízdních řádů je možné zaslat v termínu do 24. 3. 2021 cestou na kontaktní email společnosti JIKORD s.r.o. - info@jikord.cz.

Ing. Josef Michálek
Jednatel společnosti
JIKORD s.r.o.
 

Návrh změnového jízdního řádu


Příloha

Vytvořeno: 10. 3. 2021
Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 14:26
Autor: Správce Webu