Navigace

Obsah

Zálší

 

Zálší je vesnice nacházející se 2 km jižně od Sepekova. Je posazena mezi lesy, snad "za lesy", možná odtud dostala svůj název Zálší. Kdysi bývala propojena hlinitými cestami s nedalekými Zběšičkami, Jestřebicemi, Křižanovem a Líšnicí. Většina z těchto cest dnes již neexistuje. V současné době vede do Zálší jediná asfaltová silnička ze Sepekova.

 

Zálší

 

Zálší

 

Historie

Zálší patřívalo za starších dob ke zboží bechyňskému. Roku 1457 patřilo Zálší Rožmberkům sídlícím na Příběnicích. V roce 1459 prodal Jan z Rožmberka platy ze Zálší Matěji Dubečskému z Dubče. Roku 1530 postupují bratři ze Štenberka Zálší Krištofovi ze Švamberka. Za třicetileté války je Zálší pusté, doslova se uvádí v knihách panství Opařanského, že je zarostlé lesem. Uvádí se, že někdy v té době bylo Zálší v majetku Čábelických ze Soutic. Dodnes se lesu východně od Zálší říká "V Čábelkách".

Dalšími vlastníky Zálší byli:

Nikdy však nepatřila celá vesnice jednomu pánovi. Roku 1673 patřili 2 sedláci k Milevsku a 3 sedláci a 2 chalupy k Opařanům. Roku 1789 patřilo 11 čísel k Opařanům a 6 čísel do Milevska. V té době mělo Zálší 77 obyvatel. Snad nejvíce obyvatel měla obec v 30. letech, uvádí se v roce 1930 23 domů a 131 obyvatel. K 1.1.2003 bylo v obci 17 trvale hlášených obyvatel, z toho 1 dítě do 15 let, průměrný věk obyvatel 55 let.

 

 Zajímavosti

 

Co může Zálší nabídnout návštěvníkům?

Lesy, kterými je obklopeno, poskytují možnosti procházek, houbaření, sběru lesních plodů. Hlavně zde najdete klidné a zdravé prostředí.

 

Historické památky v okruhu do 30km

 

Tipy na vycházky

Směrem východním od obce k říčce Smutná, dále po jejím toku na osadu Hánov (malebná osada s mlýnem, kapličkou a lesovnou), Srlín, Rataje, Bechyně. Směrem jihovýchodním do Zběšiček (zámeček, židovský hřbitov). Směrem k Sepekovu přes les Záchod k rybníku Tovaryš (výměra 15 ha) a proti toku Milevského potoka do Sepekova, jehož dominantou je kostel Panny Marie s ambity.