Navigace

Obsah

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

spuštěny nové webové stránky

Kulturní centrum Sepekov

Webové stránky Kulturního centra Sepekov

Aktuality

08.04.2020

Bezkontaktní rozvoz knih

Bezkontaktní rozvoz knih

Místní knihovna nabízí svým čtenářům v době trvání nouzového stavu bezkontaktní rozvoz knih. Knihy si můžete objednat každou středu od 8 do 10 hodin na telefonu 382 581 054. Knihy pak budou doručovány každý čtvrtek od 13 do 15 hodin, nebo po domluvě s knihovnicí.

Detail

07.04.2020

Rady a doporučení pro domácí karanténu, izolaci a jiné 1

Rady a doporučení pro domácí karanténu, izolaci a jiné

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.

Detail

06.04.2020

Zápis do Mateřské školy v Sepekově 1

Zápis do Mateřské školy v Sepekově

Zápis do Mateřské školy Sepekov se uskuteční v termínu 2. – 16.května 2020, ale bez přítomnosti dětí. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem. Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Rodičům doporučujeme sledovat také webové stránky naší Mateřské školy Sepekov.

Detail

31.03.2020

Informace Českých drah - Výluky a omezení provozu  1

Informace Českých drah - Výluky a omezení provozu

Provozovatel železnice informuje, že v dubnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Bálkova Lhota - Červená nad Vltavou. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou dle aktuálního jízdního řádu. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Detail

31.03.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie s 1

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření: • Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle. • Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). • Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů na místa k tomu určená). • Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/ rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete. • Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“. • Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. • Buďte ohleduplní.

Detail

26.03.2020

Telefonní linka psychosociální pomoci

Linka psychosociální pomoci

Český červený kříž nabízí psychosociální pomoc na telefonní lince v pondělí až pátek v době od 9 do 12 hodin na čísle 702 011 237.

Detail

25.03.2020

Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků za odpad a psa

Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků za odpad a psa

Úřad Městyse Sepekov informuje poplatníky místních poplatků za odpad a psa, že dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nebude sankcionovat nezaplacení poplatku, a to do 90ti dnů po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Detail

25.03.2020

Informace Hasičského záchranného sboru ČR

Informace Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol: • Všeobecné informace • Psychosociální pomoc • Mimořádná a krizová opatření • Hygienická opatření • Hasiči a koronavirus • Jak na to? Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Detail