Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Zemědělství Pododdíl Lesní hospodářství Paragraf Podpora ostatních produkčních činností
4,32 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 338 000 Kč
Upravený rozpočet 1 137 905 Kč
Skutečné čerpání 798 652 Kč
Čerpání 70,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 266 000 1 055 905 764 071 72,36
Ostatní osobní výdaje 60 000 77 000 33 068 42,95
Nákup materiálu j.n. 12 000 0 0 0,00
Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0 5 000 1 513 30,26
Celkem 338 000 1 137 905 798 652 70,19
sestaveno ke dni 31. 8. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.