Navigace

Obsah

Společenský život

 

Při obecním úřadě pracuje Sbor pro občanské záležitosti. V rámci své činnosti organizuje  několikrát ročně individuální vítání nových občánků do života, navštěvuje starší občany při příležitosti životního jubilea s dárkovým balíčkem a květinami, pořádá zlaté svatby. Samozřejmostí je zasílání blahopřání starším občanům k jejich narozeninám, zahájení a ukončení školního roku v ZŠ starostou obce, rozloučení s dětmi při odchodu z MŠ, ZŠ a jiné.

Mateřská škola pořádá vystoupení dětí pro rodiče, organizuje zájezdy na dětská divadelní představení, pořádá vystoupení v MŠ podporující kulturní vnímání dětí, dopravně výchovné pořady aj. Žáci základní školy pořádají školní akademie, účastní se s kulturními pořady při vítání dětí a různých společenských akcích, jak obecních tak i pořádaných spolky v obci.

 

Zájmové organizace

Do společenského života v obci nemalou měrou přispívají i zájmové organizace, místní spolky a sdružení. V naší obci a osadách působí tato občanská sdružení:

 

 


 

 

18.7.2002 proběhla slavnost 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sepekově

 

18.7.2002 proběhla slavnost 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sepekově

Sportovní vyžití v obci zajišťují tělocvičná a tělovýchovná jednota. Tělocvičná jednota opět obnovila svoji činnost od roku 1991. Její členové znovu uvedli do života „Sokolské hřiště“, kde provedli terénní a povrchové úpravy, vybudovali sociální zařízení. V letošním roce plánují umístění dětských prolézaček. Jimi pořádané akce jako je pochod „Sepekovská 21“, dětské dny, sportovní turnaje, tradiční pálení čarodějnic s programem pro děti, naučné vycházky do okolí navštěvují lidé z širokého okolí. Rozvoj sportovního vyžití v obci zajišťuje v rámci svých aktivit i Tělovýchovná jednota SOKOL Sepekov. Její hlavní činností je fotbal pro všechny věkové kategorie.

 

Tělocvičná jednota Sokol Sepekov pořádá každoročně dětské sportovní soutěže

Tělocvičná jednota Sokol Sepekov pořádá každoročně dětské sportovní soutěže
Výčet aktivit všech organizací je obsáhlý, pro představu uvedeme pouze některé: Český svaz žen připravuje každoročně řadu společenských akcí; ples, dětský karneval, společenská setkání při svíčkách, besedy, kurzy, soutěže v pečení, organizuje zájezdy na divadelní představení, setkání s důchodci. Aktivně se zapojuje do údržby veřejných prostranství.

 

Turnaj v nohejbalu každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici.

Turnaj v nohejbalu každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici.

 

 

Společenský život

 

Společenský život

 

Společenský život

 

Společenský život

 

Společenský život

 

Společenský život

Oblíbená cesta pohádkovým lesem