Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

Aktuality

28.01.2022

Dočasné omezení provozní doby České pošty v Sepekově 1

Dočasné omezení provozní doby České pošty v Sepekově

Provozovatel pobočky Pošty Partner v Sepekově oznamuje, že z důvodu nemoci bude v týdnu od 31.1.2022 do 4.2.2022 omezena provozní doba. Otevírací doba bude: 31.1.2022 (pondělí), 2.2.2022 (středa), 4.2.2022 (pátek) - v době od 8 do 11 hodin; 1.2.2022 (úterý) a 3.2.2022 (čtvrtek) - od 13 do 16 hod

Detail

28.01.2022

Plánované výluky železniční dopravy

Plánované výluky železniční dopravy

České dráhy, a.s. zaslaly informaci, že v únoru - dubnu 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Branice - Záhoří a Putim - Ražice s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Detail

27.01.2022

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

eg.d oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 10.02.2022 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Sepekov (vedle Boby Hruška) od č.p. 254 - č.p. 349 (výměna lampy VO)

Detail

27.01.2022

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

eg.d oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 10.02.2022 od 10:00 do 12:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Sepekov - ulice Opařanská od č.p. 159 k horní části náměstí, Jednota, ulice ke kostelu, kolem kostela, hotel, ulička pod hotelem k č.p, 156 (výměna lampy VO u č.p. 92)

Detail

27.01.2022

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

eg.d oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 10.02.2022 od 7:30 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Sepekov od č.p. 77 až k č.p. 106, ulička pod kostelem k č.p. 156, domky kolem kostela, fara (výměna lampy VO)

Detail

14.01.2022

.

Poplatek za odpad pro rok 2022

Místní poplatek za odpad pro rok 2022 je stanoven ve výši 720,- Kč/poplatníka. První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem je splatná do 31.3.2022, druhá polovina pak do 31.10.2022.

Detail

20.12.2021

Zábavná stand up comedy show v hotelu Smrž

Zábavná stand up comedy show v hotelu Smrž

Hotel Smrž zve v sobotu 12.2.2022 od 17.30 hodin na zábavnou stand up comedy show s Adélou Elbel živě NA STOJÁKA. Místo konání: hotel Smrž v Sepekově, vstup do předsálí od kostela.

Detail

26.11.2021

Výzva Jihočeského kraje 1

Výzva Jihočeského kraje

Krizový štáb Jihočeského kraje se obrátil na starosty s prosbou o spolupráci při zvládání epidemie v Jihočeském kraji. Plné znění výzvy naleznete níže.

Detail