Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

Aktuality

26.11.2021

Výzva Jihočeského kraje 1

Výzva Jihočeského kraje

Krizový štáb Jihočeského kraje se obrátil na starosty s prosbou o spolupráci při zvládání epidemie v Jihočeském kraji. Plné znění výzvy naleznete níže.

Detail

24.11.2021

.

Stočné

V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2020 až říjen 2021 ve výši 22,- Kč za 1 m3 spotřebované vody.

Detail

22.11.2021

Dominika Laštůvková

Poslední vítání občánků v letošním roce

V obřadní síni Úřadu Městyse Sepekov byla v sobotu 6. listopadu přivítána čtyři nově narozená děvčátka.

Detail

08.11.2021

Valérie Hadáčková

Vítání občánků

V obřadní síni Úřadu Městyse Sepekov bylo v sobotu 23. října přivítáno pět nových občánků.

Detail

01.11.2021

Zimní provozní doba sběrného dvora 1

Provozní doba sběrného dvora

Od 1.11.2021 je provozní doba sběrného dvora v Sepekově v ZIMNÍM režimu, a to: středa a pátek od 14:00 do 16:00 hodin sobota od 8:00 do 12 hodin

Detail

26.10.2021

Výluky železniční dopravy na trati číslo 201 Tábor - Písek 1

Výluky železniční dopravy na trati číslo 201 Tábor - Písek

České dráhy zaslaly informaci, že v listopadu 2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor-Písek s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Detail

25.10.2021

Milostivé léto 1

Milostivé léto

28. října startuje takzvané milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly.

Detail

11.10.2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním obvodu Sepekov 1

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním obvodu Sepekov

Výsledky hlasování zveřejněné Českým statistickým úřadem samostatně za každý volební okrsek, tj. Líšnice a Sepekov naleznete při kliknutí na název okrsku.

Detail

27.09.2021

Termín svozu odpadu 1

Termín svozu odpadu

Svozová firma směsného komunálního odpadu RUMPOLD s.r.o., provozovna Tábor provádí svoz nádob na směsný komunální odpad každé pondělí v časných ranních hodinách.

Detail