Navigace

Obsah

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

spuštěny nové webové stránky

Kulturní centrum Sepekov

Webové stránky Kulturního centra Sepekov

Aktuality

07.01.2021

Tříkrálová sbírka 1

Tříkrálová sbírka

Všem lidem dobré vůle Vážení příznivci Tříkrálové sbírky, i Tříkrálová sbírka se musí vypořádat s pandemií nemoci covid-19, nebude proto probíhat, jak jsme zvyklí, ale přesouvá se do online prostředí. Navštivte webové stránky Farní charity Milevsko nebo Tříkrálové sbírky a o koledu, stejně jako o tříkrálové požehnání, určitě nepřijdete. Jak můžete letos do Tříkrálové sbírky přispět? příspěvkem do kasičky umístěné ve vašem okolí (obchod, kostel, lékárna, ...) prostřednictvím ONLINE kasičky (více informací najdete na webu) převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, VS: 77702013, zjednodušeným převodem pomocí QR kódu, VS: 77702013. Cíl sbírky a její využití: Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice.Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Záměrem Farní charity Milevsko je vykoledované prostředky využít na podporu pečovatelské služby Farní charity Milevsko. Každá koruna pomáhá, děkujeme!

Detail

17.12.2020

Stočné

Stočné

V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2019 až říjen 2020 ve výši 15,- Kč za 1 m3 spotřebované vody. Informaci o spotřebě vody Městys Sepekov získává z podkladů firmy ČEVAK a.s.. Pro majitele nemovitostí, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci se vybírá dle "paušální" spotřeby vody ve výši 35 m3 za osobu a rok. Pokud je studna osazena vodoměrem, hradí se stočné dle odečtené spotřeby vody na tomto vodoměru. Stočné je možné uhradit hotově v pokladně Úřadu městyse Sepekov do 21.12.2020, nebo na účet číslo 640030339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. Zároveň jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod s vlastníky nemovitostí.

Detail

17.12.2020

Poplatek za odpad 2020

Místní poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2021 je stanoven ve výši 600,- Kč/poplatníka. První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2021, druhá polovina pak do 31.10.2021. Poplatek lze uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně Úřadu Městyse Sepekov nebo bezhotovostním převodem na účet městyse

Detail

16.12.2020

Leták

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ (nejen) pro seniory na obcích v krizové době

Leták distribuovaný prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na obce přináší přehledně opatření a doporučení pro tuto nelehkou dobu.

Detail

16.12.2020

Výdej jídel v restauraci Pod kaštanem z okénka od 14.10.2020  1

Výdej jídel v restauraci Pod kaštanem od 18.10.2020 opět pouze z okénka

Provozovatelé restaurace si dovolují upozornit hosty restaurace "Pod kaštanem" v Sepekově, že z důvodu nařízení Vlády ČR bude od pátku 18.12.2020 výdej jídla zajištěn opět pouze z výdajového okénka a restaurace musí být uzavřena. VÝDEJOVÉ OKÉNKO BUDE V PROVOZU OD 11:00 DO 13:30 hodin. OBJEDNÁVKY MŮŽETE PROVÁDĚT OD 9:00 NA TEL: 771 215 222. DENNÍ NABÍDKA https://www.podkastanemsepekov.cz/denninabidka/

Detail

16.12.2020

Omezení provozu Úřadu Městyse Sepekov 1

Omezení provozu Úřadu Městyse Sepekov

Podle nařízení Vlády České republiky je s účinností od 12.10.2020 omezen provoz Úřadu Městyse Sepekov, a to na: pondělí a středu v době od 9 - 11 a 12.30 - 15.30 hodin. Mimo stanovenou dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Detail

16.11.2020

Zimní provozní doba sběrného dvora 1

Zimní provozní doba sběrného dvora

od 18.11.2020 je provozní doba sběrného dvora v Sepekově: středa a pátek od 14:00 do 16:00 hodin sobota od 8:00 do 12 hodin

Detail

11.11.2020

Odběrové místo DRIVE IN COVID-19 Tábor 1

Odběrové místo DRIVE IN COVID-19 Tábor

Klinické laboratoře Tábor od 9.11.2020 zřizují odběrové místo pro vyšetření na přímý průkaz viru SARS-CoV-2. Odběrový stan je umístěn na parkovišti Stop Shop, U Čápova dvora, Tábor. Odběr klinického materiálu se provádí z horních cest dýchacích, v pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin a to pouze z osobního vozidla. Odběry se provádí pro pacienty a elektronickou žádankou od lékaře i pro samoplátce po předchozím objednání na www.klt.cz nebo ve výjimečných případech i na tel . 704 353 549. Odkaz na web táborské laboratoře, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace včetně registrace k odběru: https://www.klt.cz/aktuality/odberove-misto-drive-pred-stop-shop-tabor Rezervační systém odběrů: https://klt-tabor.ml-software.cz/

Detail

17.08.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 2/2020 1

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 2/2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydala 17.8.2020 Nařízení mimořádného opatření č. 2/2020.

Detail