Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

webové stránky

Kulturní centrum Sepekov

Kulturní centrum

 

Aktuality

03.08.2021

Hudební večer v Hotelu Smrž 1

Hudební večer v Hotelu Smrž

Hotel Smrž srdečně zve v pátek 6. srpna 2021 od 18 do 22 hodin na hudební večer v klimatizovaném sále Hotelu Smrž v Sepekově č.p. 122, kde zahraje a zazpívá kapela AkustiX. Přijďte strávit příjemný hudební večer v příjemné atmosféře s bohatým rautem. Rezervace míst na tel.: 777 739 897.

Detail

02.08.2021

Muzika u kaštanu 1

Muzika u kaštanu

Zveme všechny příznivce muziky a dobré nálady do Sepekova na devátý ročník Muziky u kaštanu, který se uskuteční v sobotu 21. srpna 2021 od 16 hodin. Rádi uvítáme všechny profesionální i amatérské muzikanty. Pro děti bude připraven skákací hrad. Občerstvení je zajištěno.

Detail

28.07.2021

Mariánské poutě v Sepekově v roce 2021 1

Mariánské poutě v Sepekově v roce 2021

Na základě sdělení Římskokatolické farnosti Sepekov se letošní Mariánské poutě v Sepekově budou konat 12. a 19. září.

Detail

23.07.2021

Herní sestava pro děti

Herní sestava pro děti

V lokalitě "U Borku" v Sepekově byla dokončena instalace vícemodulové herní sestavy, která jistě brzo získá oblibu u dětí. Herní sestava je určena pro děti ve věku 3-14 let, z toho děti do 9 let mohou zařízení užívat jen s doprovodem a pod dohledem. Tyto podmínky jsou stanoveny výrobcem.

Detail

12.07.2021

Pohádkový les

POHÁDKOVÝ LES

ČSŽ Sepekov zve všechny děti i rodiče na POHÁDKOVÝ LES v neděli 8. srpna 2021. Start od 14.00 do 15.00 hodin na Sokolském hřišti v Sepekově. Pro děti bude připravena kreativní činnost.

Detail

01.07.2021

Poděkování ředitelce Základní školy a Mateřské školy v Sepekově

Poděkování ředitelce Základní školy a Mateřské školy v Sepekově

Starostka a místostarosta Městyse Sepekov poděkovali v obřadní síni Úřadu Městyse Sepekov dosavadní ředitelce Základní školy a Mateřské školy Sepekov Mgr. Jitce Novákové,

Detail

01.07.2021

Slavnostní předání vysvědčení

Slavnostní předání vysvědčení

Ve středu 30. června 2021 si žáci deváté třídy Základní školy v Sepekově přišli převzít své poslední vysvědčení ze základní školy do obřadní síně na Úřadu Městyse Sepekov.

Detail

23.06.2021

Rozloučení s mateřskou školkou

Rozloučení s mateřskou školkou

Bohužel ani v letošním roce nám nařízená protiepidemická opatření neumožnila uskutečnit slavnostní rozloučení předškoláčků se svojí mateřskou školkou v obřadní místnosti úřadu za doprovodu rodičů, sourozenců a prarodičů.

Detail

23.06.2021

Šimon Motrinec

Vítání občanků

Při druhém letošním vítání občánků byli mezi občany Sepekova přivítáni tři děvčata a dva chlapci. Novým občánkům Sepekova přejeme pevné zdraví a hodně štěstí v životě.

Detail

15.06.2021

Matouš Kosobud

Vítání občánků

Po dlouhé pauze způsobené protiepidemickými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru se konalo v sobotu 5. června 2021 první letošní vítání občánků. Novým občánkům přejeme, aby vyrůstali ve zdraví v láskyplném prostředí své rodiny.

Detail