Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Zálší

Zálší je vesnice nacházející se 2 km jižně od Sepekova. Je posazena mezi lesy, snad "za lesy", možná odtud dostala svůj název Zálší. Kdysi bývala propojena hlinitými cestami s nedalekými Zběšičkami, Jestřebicemi, Křižanovem a Líšnicí. Většina z těchto cest dnes již neexistuje. V současné době vede do Zálší jediná asfaltová silnička ze Sepekova.

Zálší

Zálší

Historie

Zálší patřívalo za starších dob ke zboží bechyňskému. Roku 1457 patřilo Zálší Rožmberkům sídlícím na Příběnicích. V roce 1459 prodal Jan z Rožmberka platy ze Zálší Matěji Dubečskému z Dubče. Roku 1530 postupují bratři ze Štenberka Zálší Krištofovi ze Švamberka. Za třicetileté války je Zálší pusté, doslova se uvádí v knihách panství Opařanského, že je zarostlé lesem. Uvádí se, že někdy v té době bylo Zálší v majetku Čábelických ze Soutic. Dodnes se lesu východně od Zálší říká "V Čábelkách".

Dalšími vlastníky Zálší byli:

 • 1623 - pražský kupec Jan de Vite
 • 1628 - Anna Hozlauerová z Kalenic a na Olší
           - Františka Slavatová, vdova po Oldřichu Slavatovi z Chlumu
 • 1667 - Jesuitská kolej v Jindřichově Hradci
 • 1669 - Jesuitská kolej u sv. Klimenta v Praze

Nikdy však nepatřila celá vesnice jednomu pánovi. Roku 1673 patřili 2 sedláci k Milevsku a 3 sedláci a 2 chalupy k Opařanům. Roku 1789 patřilo 11 čísel k Opařanům a 6 čísel do Milevska. V té době mělo Zálší 77 obyvatel. Snad nejvíce obyvatel měla obec v 30. letech, uvádí se v roce 1930 23 domů a 131 obyvatel. K 1.1.2003 bylo v obci 17 trvale hlášených obyvatel, z toho 1 dítě do 15 let, průměrný věk obyvatel 55 let.

Zajímavosti

Zálší

 • špýchar u č.p.4 ( letopočet 1882 )
 • návesní kaple se zvonem ( letopočet 1897 )
 • kamenný kříž severně od Zálší ( letopočet 1896 )
 • kamenný kříž jižně od Zálší ( letopočet 1882 )
 • kamenný kříž na Vrších ( letopočet 1938 )
 • selská usedlost č.1
 • selská usedlost č.2
 • chalupa č.5 ( bývalá hospoda, štít z roku 1911)
 • chudobinec (pastouška s kovárnou č.7 )
 • mohylové pohřebiště v lesích Chroustnice a Čábelky

Co může Zálší nabídnout návštěvníkům?

Lesy, kterými je obklopeno, poskytují možnosti procházek, houbaření, sběru lesních plodů. Hlavně zde najdete klidné a zdravé prostředí.

Historické památky v okruhu do 30km

 • zámek Orlík nad Vltavou
 • královský hrad Zvíkov
 • zámek Bechyně
 • zřícenina hradu Dobronice
 • husitské město Tábor
 • město Písek

Tipy na vycházky

Směrem východním od obce k říčce Smutná, dále po jejím toku na osadu Hánov (malebná osada s mlýnem, kapličkou a lesovnou), Srlín, Rataje, Bechyně. Směrem jihovýchodním do Zběšiček (zámeček, židovský hřbitov). Směrem k Sepekovu přes les Záchod k rybníku Tovaryš (výměra 15 ha) a proti toku Milevského potoka do Sepekova, jehož dominantou je kostel Panny Marie s ambity.

nahoru