Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Odpadové hospodářství

Společnost Rumpold s.r.o. - provoz Tábor sváží komunální odpad každé pondělí od ranních 5 hodin. Odpad z popelnic je umístěn na skládce Želeč u Tábora.
Poplatek za odpad pro rok 2024 je stanoven ve výši 780 Kč/poplatníka. Platební varianty naleznete v sekce "Úřad / Poplatky".

Rumpold car

SEPAROVANÝ ODPAD

Tak jako komunální odpad, tak i separovaný (tříděný) odpad sváží z lokalit Sepekova, Líšnice a Zálší společnost Rumpold - provoz Tábor. Výsyp barevných kontejnerů probíhá na požadavek Městyse Sepekov.
 

 

Sběrný dvůr Sepekov, u ČOVsběrný dvůr
Velkoobjemný kontejner na sklo / plast / papír / nábytek (dřevo)
Zpětný odběr elektrospotřebičů
 

Provozní doba od 01. 11. 2023 do 30. 03. 2024:
pondělí, středa a pátek od 14:00 do 16:00 hodin
sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Provozní doba od 01. 04. 2024 do 26. 10. 2024:
pondělí, středa a pátek od 15:00 do 17:00 hodin
sobota od 8:00 do 12:00 hodin


Ve sběrném dvoře lze umístit i plechovky, železo, oleje.

U budovy úřadu městyse, č.p. 174 u budovy úřadu městyse
Kontejner na sklo / plast / papír / kov (plechovky) / tetrapak
Kontejner na textil
 

U křižovatky na Líšnici a Zálšíu křižovatky na L aZ
Kontejner na sklo / plast / papír
 


za humnyZa humny
Kontejner na sklo / plast
 


u bytovekU bytovek
Kontejner na sklo / plast / papírU školní jídelnyu školní jídelny
Kontejner na sklo / plast / tetrapak
 


u borkuU Borku
Kontejner na sklo / plast / papírnádražíNádraží
Kontejner na sklo / plast / papír
Kontejner na textil


líšniceLíšnice
Kontejner na sklo / plast / papír / kov (plechovky) / tetrapakzlšíZálší
Kontejner na sklo / plast / papír

 

 

  • Traviny lze umístit na kompostérně po právé straně před rybníkem Chobot. 
  • 1x ročně sváží železný odpad od rodinných domů při tzv. "železné sobotě" SDH Sepekov a SDH Líšnice
  • Stavební suť a další materiál ze stavby prosíme odvážet na skladku do Želče

Kam umísit kovový odpad (1.07 MB)

 

Městys Sepekov je zapojený do systému EKO-KOM.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

nahoru