Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Poplatky

Místní poplatek za odpad pro rok 2024 je stanoven ve výši 780 Kč/poplatníka.

První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem je splatná do 31. 3. 2024, druhá polovina pak do 31. 10. 2024.

Poplatek lze uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně úřadu městyse, případně převodem na účet:

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

 

Poplatníci, vlastníci domů, ve kterém není trvale hlášený žádný obyvatel, hradí místní poplatek jednorázově ve výši 780 Kč v termínu do 31. 3. 2024 se stejnými platebními dispozicemi (viz výše).

Místní poplatek pro občany nad 80 let činí 390 Kč. Děti, které v průběhu roku dosáhnou věku 1 rok, jsou od poplatku osvobozeny.

 

Poplatek za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa, jehož držitel žije v rodinném domě 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
c) za prvního psa, jehož držitel žije v bytovém domě 250 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 180 Kč

 

Poplatek lze uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně úřadu městyse, případně převodem na účet:

číslo účtu 0640030339/0800,

variabilní symbol "číslo domu",

specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".
 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2024.

Držitel psa, který žije zcela sám v rodinném nebo bytovém domě a je starší 80 let, je od poplatku za prvního psa osvobozen.

nahoru