Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

08.02.2019

Divadlo pro děti v Sepekově

Divadlo pro děti v Sepekově

Zveme děti a jejich rodiče na divadelní pohádku Šípková Růženka herců a loutkoherců Evy Hruškové a Jana Přeučila v pátek 1. března 2019 od 9.00 hodin do Kulturního centra Sepekov. Vstupné 50,- Kč, délka představení 60 minut.

Detail

05.02.2019

Valentýnská zábava

Valentýnská zábava

Kulturní centrum Sepekov zve v pátek 15.2.2019 od 21 hodin na valentýnskou zábavu se skupinou SUTEREN ROCK. Vstupné 100,- Kč

Detail

05.02.2019

Dětský karneval v Líšnici

Dětský karneval v Líšnici

Český svaz žen Líšnice pořádá v neděli 17. února 2019 v sále pohostinství v Líšnici DĚTSKÝ KARNEVAL. Vstup dobrovolný. Tombola.

Detail

05.02.2019

Jan Přeučil a Eva Hrušková v Sepekově

Jan Přeučil a Eva Hrušková v Sepekově

Veselé vyprávění známého hereckého, manželského páru, který zavzpomíná na své začátky, kolegy, veselé příhody z divadla, filmu, televize i ze svého soukromí. Chybět nebudou ani vzpomínky na natáčení první československé televizní Popelky, od jejíhož uvedení letos uplyne 50 let.

Detail

05.02.2019

Dětský karneval v Sepekově

Dětský karneval v Sepekově

ČSŽ Sepekov srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL v sobotu 23.2.2019 od 14.00 hod v Kulturním centru v Sepekově. Bohatá tombola, soutěže.

Detail

04.02.2019

Maškarní průvod

Maškarní průvod

Spolek nadšenců Sepekov a Městys Sepekov pořádají v sobotu 9. března 2019 jubilejní 10. maškarní průvod. Odchod masek ve 14 hodin od vlakového nádraží v Sepekově.

Detail

30.01.2019

Místní poplatek za odpad v roce 2018 1

Místní poplatek za odpad v roce 2019

Místní poplatek za odpad pro rok 2019 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka. První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2019, druhá polovina pak do 31.10.2019. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse

Detail

29.01.2019

Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu 26. ledna 2019 byli slavnostně přivítáni čtyři noví občánci. Do obřadní síně přišli: Markéta a Petr Hrůzovi se synem Vojtěchem, Zdeňka Müllerová a Miloš Mašek se synem Michalem, Žaneta a Jan Sabadkovi s dcerou Zoey, Magdalena a Lukáš Hrychovi s dcerou Eliškou. Našim novým občánkům přejeme, aby vyrůstali v láskyplném prostředí své rodiny.

Detail

28.01.2019

Výsledky Tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko v úterý 15. ledna 2019 (11 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 118.021,- Kč (což je o 965,- Kč více než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku, přesto, že letošní počasí v průběhu sbírky koledníky často hodně potrápilo. Nebyla nouze o promočené boty nebo bundy.

Detail

25.01.2019

Kadeřnictví v nové provozovně 1

Kadeřnictví v nové provozovně

Kadeřnické služby jsou poskytovány v provozovně umístěné v suterénu Kulturního centra Sepekov, Sepekov č.p. 378.

Detail