Navigace

Obsah

Městys SepekovMěstys Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

Kontakt

Městys Sepekov
Sepekov 174
398 51 Sepekov

 

IČ 00250091

DIČ CZ00250091

Tel: 382 581 211
E-mail: mestys@sepekov.cz

 

Datová schránka: 3ycb5gr

02.01.2019

Tříkrálová sbírka 1

Tříkrálová sbírka

Farní charita sděluje, že dle místních zvyklostí v době připomínky Zvěstování Páně – Tří králů (6. ledna) budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky Tří králů a budou vybírat příspěvky od občanů. Sbírka proběhne od 1.1.2019 až do 15.1.2019. Vedoucí skupinek koledníků budou označeni průkazkou České charity! V roce 2019 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Detail

02.01.2019

Pedikérské služby v Sepekově 1

Pedikérské služby v Sepekově

Monika Krtková zahájila v nové provozovně kadeřnictví v suterénu Kulturního centra v Sepekově poskytování pedikérských služeb, a to každou středu v době od 8 do 17 hodin. Objednávky přijímá na telefonu 602 713 701 nebo při osobní domluvě.

Detail

17.12.2018

Předvánoční posezení důchodců

Předvánoční posezení důchodců

Na každoročním předvánočním posezení důchodců v Sepekově se sešlo ve čtvrtek 13. prosince 2018 šedesát občanů Sepekova, které přišly potěšit milým vystoupením děti z mateřské školy. K poslechu a později i k tanci zahráli a zazpívali manželé Cézovi. Stejnou akci ale uspořádanou pro občany Líšnice navštívilo v neděli 16. prosince 2018 téměř třicet důchodců. Í tady pro ně jako už každoročně připravily místní děti se svými maminkami krásný program.

Detail

04.12.2018

Představení Kouzlo tiché noci

Představení Kouzlo tiché noci

Divadelní představení Kouzlo Tiché noci v podání Prácheňské scény Písek vidělo v sobotu 1.prosince 2018 po slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Sepekově v novém Kulturním centru přes 250 diváků. Navodilo tak sváteční atmosféru duševního pokoje a rozjímání pro nadcházející období adventu.

Detail

29.11.2018

V Sepekově startuje projekt Se sousedy ke vzdělání 1

V Sepekově startuje projekt Se sousedy ke vzdělání

Projekt Se sousedy II realizuje Úřad práce České republiky na území zapojených obcí ve všech 7 okresech Jihočeského kraje.

Detail

19.11.2018

Dočasná úprava provozní doby sběrného dvora 1

Dočasná úprava provozní doby sběrného dvora

Od 5.12.2018 do 28.2.2019 je upravena otevírací doba ve sběrném místě v Sepekově a to takto: středa a pátek od 14:00 do 16:00 hodin sobota beze změny tedy od 8:00 do 12 hodin

Detail

08.11.2018

Oslava 100 let republiky aneb 100 let života v Sepekově

Oslava 100 let republiky aneb 100 let života v Sepekově

Oslava ke stému výročí vzniku Československé republiky začala v Sepekově v sobotu 3. listopadu 2018 v půl čtvrté odpoledne vysazením Stromu republiky na nově vybudovaném náměstí. Přihlížející občané se postupně zapojovali a pomáhali se zahazováním kořenového balu za hudebního doprovodu bratrů Burdových, kteří zahráli i oblíbenou píseň T.G.Masaryka "Ach synku, synku".

Detail

16.10.2018

Koncert Josefa Zímy 1

Koncert Josefa Zímy

V sobotu 13. října 2018 se v novém kulturním centru v Sepekově uskutečnil koncert Josefa Zímy. Známé dechovky v jeho podání doprovázené milým a příjemným povídáním této legendy české dechovky si nenechalo ujít 180 diváků. Dobrou náladu před koncertem navodilo místní hudební uskupení v podání pánů Kothery, Kofroně a Mikeše, které na závěr zahrálo i k tanci.

Detail

27.09.2018

Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu 22. září 2018 bylo slavnostně přivítáno šest nových občánků. Do obřadní síně přišli: Martina Bendová a Ondřej Ludvík s dcerou Adélou, Veronika Rydvalová a Jan Rataj se synem Janem, Lenka Koudelová a Jiří Grünwald s dcerou Eliškou, Michaela a Josef Komárkovi se synem Filipem, Dominika a Václav Aulíkovi se synem Václavem, Afrodyta Baran a Pavel Řádek s dcerou Mayou Josefinou. Novým občánkům přejeme, aby vyrůstali ve zdraví v láskyplném prostředí své rodiny.

Detail

19.09.2018

Pouťové zábavy v novém kulturním centru

Pouťové zábavy v novém kulturním centru

Pouťové zábavy pořádané Městysem Sepekov v novém Kulturním centru se vydařily. Skupiny FANTOM a SCARLET a nové prostředí centra přilákalo první i druhou pouť pokaždé téměř 300 lidí. Další akcí bude pro příznivce dechové hudby a Josefa Zímy v sobotu 13. října 2018 od 16 hodin.

Detail