Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Líšnice

 V každém koutku naší vlasti najdete mnoho krásných míst uprostřed nádherné přírody. Znáte Líšnici u Milevska? Malou vesničku v Jižních Čechách?

Protáhlá osada, dříve samostatná obec, dnes náležící k nedaleké obci Sepekov. Má 85 čísel popisných a 230 stálých obyvatel. Do Sepekova také dochází většina dětí do mateřské a základní školy. Dříve byla Líšnice převážně zemědělská, ale v současné době až na několik podnikatelů dojíždějí obyvatelé za prací do Milevska nebo okolí.

Obec je dobře dostupná veřejnou hromadnou dopravou. Je zde autobusová i vlaková zastávka na trati Ražice - Písek - Tábor.

V obci je obchod se smíšeným zbožím a hostinec s tanečním sálem. Je zde i možnost ubytování. V Líšnici působí také různé spolky, jako hasiči, rybáři, svaz žen, zahrádkáři. O zachování i obnovu tradic usiluje nově založený Líšnický okrášlovací spolek.
Pro návštěvníky v zimě jsou zde dobré podmínky k vyjížďkám na běžkách po okolí, v létě zase k pěším vycházkám nebo vyjížďkám na kole. Možnost koupání je buď v malém koupališti přímo ve vesnici, v nedalekém líšnickém rybníku zvaném "Pytlák", nebo dojíždět k řece Vltavě cca 13 km. Majitelé automobilu mohou na svých výletech navštívit v blízkém okolí např. historické královské město Písek, hrad Zvíkov, zámek Orlík, husitské město Tábor nebo vzdálenější Třeboň, České Budějovice atp.

LÍŠNICELÍŠNICE

Něco k historii

O obci Líšnici existuje velmi málo dokumentů či písemných zmínek. Zatím nejstarší objevená písemnost , která zmiňuje Líšnici u Milevska, pochází z roku 1480. Obec je ale dozajista starší. Mgr. Břicháček z Milevského muzea v jejím okolí nalezl střepy nádob datované do 12. a 13. století. Po třicetileté válce byla obec, stejně jako široké okolí, značně vylidněna. Podle záznamů z roku 1676 čítal soupis duší 57 osob.

Něco k historii

A jak se dále obec vyvíjela?

V roce 1841 měla Líšnice 47 - 50 domů a 335 obyvatel.
Dne 31.12.1900 se konalo v Líšnici sčítání lidu, a to s výsledkem : 406 obyvatel, z toho 198 mužů a 208 žen, všichni vyznání římskokatolického a Češi. Čísel popisných bylo 69. Číst a psát umí 325 lidí, 9 částečně a ostatní neumí.
Co se ve vsi chovalo? 20 koní, 443 hovězího dobytka, 118 vepřů, 41 včelstev, 1043 slepic, 104 hus, 5 kachen a 166 jiné drůbeže.

Slavní rodáci:

sochař Břetislav Benda

dřívější arcibiskup pražský a primas český Miloslav Vlk

nahoru