Navigace

Obsah


Jihočeský kraj_logo

Jihočeský kraj schválil  Městysi Sepekov  ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

v roce 2020

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 250 000,- Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 - oprava fasády“;
  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“;
  • ve výši 10 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu „Kříž Zálší u Sepekova“;

 

v roce 2019

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 260 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava střechy radnice“;
  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 40 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“;
  • ve výši 25 500,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu „Křížek Líšnice, 1569/3 Líšnice u Sepekova“;
  • ve výši 165 885,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji  na realizaci projektu „Oprava střešního pláště na objektu č.p. 39 v Líšnici – Obecní prodejna smíšeného zboží v místní části Líšnice“;
  • ve výši 1 200 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu „Kmenová kanalizační stoka B1 – Stavební objekt SO2 a SO3“;
  •  Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje  ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu „Výměna vrat hasičské zbrojnice v Líšnici“;
  • ve výši 76 000,- Kč dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje  na realizaci projektu „Obnova a zkvalitnění materiálně technického zázemí a údržba, oprava techniky nezbytné pro činnost jednotky SDH Sepekov“;

 

Městys Sepekov tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)