Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Povinná publicita

cedule

publicita

publicitapublicita knihovnapublicita


Jihočeský kraj_logo

Jihočeský kraj schválil Městysi Sepekov ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

v roce 2024

 • z dotačního programu "Na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje" ve výši 48 000,- Kč na realizacu projektu "Vítání občánků";
   

v roce 2023

 • z dotačního programu "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2022" ve výši 1 500 000,- Kč na realizaci projektu "Oprava komunikace Sepekov, po opravě kanalizačních řádů v k.ú. Sepekov";
 • z dotačního programu "Na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje" ve výši 48 000,- Kč na realizacu projektu "Vítání občánků";
 • z dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II" ve výši 48 200,- Kč na realizaci projektu "Podpora rodin s dětmi a poživatelů důchodů";
   

v roce 2022

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 300 000,- Kč na realizaci projektu „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie Sepekovské“ - oprava opěrné zdi 2. část;
 • z dotačního programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“, I. výzva pro rok 2022 ve výši 300 000,- Kč na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“;
   

v roce 2021

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 250 000,- Kč na realizaci projektu „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie Sepekovské“;
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“;
   

v roce 2020

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 250 000,- Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 - oprava fasády“;
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“;
 • ve výši 10 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu „Kříž Zálší u Sepekova“;
   

v roce 2019

 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 260 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava střechy radnice“;
 • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 40 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“;
 • ve výši 25 500,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu „Křížek Líšnice, 1569/3 Líšnice u Sepekova“;
 • ve výši 165 885,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji  na realizaci projektu „Oprava střešního pláště na objektu č.p. 39 v Líšnici – Obecní prodejna smíšeného zboží v místní části Líšnice“;
 • ve výši 1 200 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu „Kmenová kanalizační stoka B1 – Stavební objekt SO2 a SO3“;
 •  Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje  ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu „Výměna vrat hasičské zbrojnice v Líšnici“;
 • ve výši 76 000,- Kč dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje  na realizaci projektu „Obnova a zkvalitnění materiálně technického zázemí a údržba, oprava techniky nezbytné pro činnost jednotky SDH Sepekov“;

Městys Sepekov tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

nahoru