Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

#

Bezkontaktní rozvoz knih

Místní knihovna nabízí svým čtenářům v době trvání nouzového stavu bezkontaktní rozvoz knih. Knihy si můžete objednat každou středu od 8 do 10 hodin na telefonu 382 581 054.
Knihy pak budou doručovány každý čtvrtek od 13 do 15 hodin, nebo po domluvě s knihovnicí. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rady a doporučení pro domácí karanténu, izolaci a jiné 1

Rady a doporučení pro domácí karanténu, izolaci a jiné

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zápis do Mateřské školy v Sepekově 1

Zápis do Mateřské školy v Sepekově

Zápis do Mateřské školy Sepekov se uskuteční v termínu 2. – 16.května 2020, ale bez přítomnosti dětí. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz.

Rodičům doporučujeme sledovat také webové stránky naší Mateřské školy Sepekov. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace Českých drah - Výluky a omezení provozu  1

Informace Českých drah - Výluky a omezení provozu

Provozovatel železnice informuje, že v dubnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Bálkova Lhota - Červená nad Vltavou. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou dle aktuálního jízdního řádu.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).
celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie s 1

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/ rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Telefonní linka psychosociální pomoci

Linka psychosociální pomoci

Český červený kříž nabízí psychosociální pomoc na telefonní lince v pondělí až pátek v době od 9 do 12 hodin na čísle 702 011 237. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků za odpad a psa

Úřad Městyse Sepekov informuje poplatníky místních poplatků za odpad a psa, že dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nebude sankcionovat nezaplacení poplatku, a to do 90ti dnů po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Informace Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nabídka nákupu a rozvozu potravin

Obětaví lidé nabízí pro občany Milevska i okolí závoz nákupu, po Milevsku za 20 Kč na pohonné hmoty. Do okolních vesnic bude o trochu větší spotřeba a tak i cena, ale ta vám bude sdělena při objednávce.
Bližší informace na telefonu +420 775 550 126 a na https://rozvoz-milevsko.webnode.cz/. celý text

ostatní | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.
celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Povinné zakrytí obličeje ve veřejných prostorách, vymezení času pro nákup seniorů

Na základě nového nařízení vlády platí pro všechny občany povinné zakrytí obličeje ve veřejných prostorách. Toto nařízení vstoupilo v platnost od půlnoci 18.3.2020.

Dále je nově vymezen čas pro nákup seniorů nad 65 let v obchodech s potravinami, drogeriích a lékárnách a to od 7 do 9 hodin.
Vyzýváme všechny k dodržování těchto pravidel a vzájemné ohleduplnosti.

Děkujeme celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poskytování látkových roušek občanům

Obec ve spolupráci se Spolkem nadšenců Sepekov a místními ženami připravuje od 20.3.2020 distribuci doma šitých látkových roušek, které budou přednostně dávány seniorům.

Zájemci o roušky se mohou hlásit telefonicky na úřad městyse od 8 do 11 hodin na tel.: 382 581 211. Roušky budou předávány úřadem městyse bezkontaktně do místa bydliště.

Uvítáme další zájemce o domácí výrobu roušek. Látky na výrobu mohou být zajištěny prostřednictvím Spolku nadšenců Sepekov, kontakt: Lucie Pecková, tel.. 734 581 687.

Děkujeme předem všem obětavým lidem v této pro všechny náročné době. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Upozornění k platbám za místní poplatky v nouzovém stavu

S ohledem na blížící se splatnosti místních poplatků (ze psů a za odpady) žádáme poplatníky, aby v tuto chvíli upřednostnili platbu bankovním převodem na účet.
číslo účtu 0640030339/0800,
variabilní symbol "číslo domu",
specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".
celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výzva obce k občanům

Vedení obce vyzývá občany k dodržování omezení pohybu na veřejném prostoru na opravdu jen velmi nezbytnou dobu a vyzývá občany k nošení roušek.

Poučení o bariérových opatřeních:
Nasaďte si ústní roušku.
Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery.
Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného koše, umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
Smrkejte do jednorázových kapesníků. Použitý kapesník vyhoďte do koše a umyjte si ruce.

Vedení obce děkuje všem zodpovědným a ohleduplným občanů za dodržování hygienických pravidel a návyků zvláště nyní v době pro všechny velmi náročné. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Omezení provozní doby Pošty Partner v Sepekově

Poštovní služby jsou od 17.3.2020 do odvolání poskytovány pro veřejnost v provozovně Pošty Partner v Sepekově v době:
pondělí, středa, pátek vždy od 13 do 16 hodin
úterý, čtvrtek od 8 do 11 hodin
celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nabídka pomoci občanům starším 65 let a občanům zdravotně handicapovaným

Sociální služby Města Milevska nabízí na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, zabezpečení základních životních potřeb občanům starším 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště nebo se přechodně nacházejí na území obce s rozšířenou působností Milevsko. Jedná se zejména o nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků.
Pokyny k objednání:
- Objednání nákupu i obědů den předem do 11:00 hod., a to pouze telefonicky na tel. čísle: 702 133 122.
- Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Jedná se o nákupy potřebné k zajištění nouzového přežití. Cena nákupu max. do výše 500,- Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků.
- Nákupy budou prováděny pouze v obchodech Penny Market a Albert Milevsko (z hygienických důvodů bude nákup vložen do tašek zakoupených přímo v obchodě).
- Obědy budou zajištěny pouze z kuchyně ze Střední odborné školy a učiliště Milevsko do jídlonosičů organizace. Obyvatelé Milevska mohou využít i možnost objednání stravy prostřednictvím Jídlo Go (telefonní číslo 770 171 717, www.jidlogo.cz).
- Platby za nákup a obědy budou vyúčtovávány při převzetí.
Více informací bude poskytnuto na telefonním čísle 702 133 122.
S klienty, kterým byla nařízena karanténa, budou podmínky individuálně domluveny po telefonu.
Sociální služby Města Milevska
celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Roušky pro občany

Vážení občané, soustavně a opakovaně urguji prostřednictvím krizového štábu obce s rozšířenou působností Města Milevska zajištění respirátorů nebo alespoň roušek pro občany Sepekova. Bohužel v současné době je akutní nedostatek těchto zdravotnických potřeb. Město Milevsko má v požadovaném počtu k dodávce zahrnutou i potřebu pro Sepekov. Termín dodání prostřednictvím Jihočeského kraje je zatím neznámý.
starostka


Obdrželi jsme nabídku na zakoupení roušek občanům, kterou nabízí firma MIBA – domácí práce, Milevsko, a to:
bavlněné dvouvrstvé roušky k opakovanému použití ihned k odběru
materiál – 100% bavlna + gumička
praní až na 95°C, potom přežehlit
k dispozici i menší velikosti pro děti
cena 40 Kč/ks
Ojednávky e-mailem: info@mibaczech.cz nebo SMS na tel. 732 438 123, osobní odběr – Milevsko, Blatná ulice (směr na Kovářov, za benzinou.
celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ, OBĚDŮ PRO LIDI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ OD HYGIENICKÉ STANICE

Sociální služby Města Milevska nabízí možnost bezkontaktního dodání obědů a nákupů v obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Milevsko, tzn. pro Sepekov, Líšnici i Zálší. Tato nabídka je určena občanům s nařízenou karanténou, tzn. pro lidi nakažené koronavirem COVID-19, pro lidi navrátivší se ze zahraničí, vykazující příznaky onemocnění, nebo byli v kontaktu s nakaženu osobou.

Pokyny k objednání:
- Objednání den předem do 11:00 hod., a to pouze telefonicky na tel. čísle: 702 133 122
- Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Cena nákupu max. do
výše 500,- Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků.
- Nákupy budou prováděny pouze v obchodech Penny a Albert Milevsko.
- Obědy budou zajištěny pouze z kuchyně ze Střední odborné školy a učiliště Milevsko
- Platby za nákup a obědy + platba za dopravu budou vyúčtovávány po ukončení karantény.
- Bezkontaktní předání – nákup, oběd bude ponechán za dveřmi, bude zaslána SMS zpráva o doručení,
požadujeme zaslat SMS o doručení.
V případě, že nebude nařízena karanténa, bude nákup a dovoz oběda předán oproti finanční hotovosti.
Další dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle 702 133 122. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prohlášení společnosti ČEVAK a.s.

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuální informace

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nové webové stránky týkající se onemocnění: https://koronavirus.mzcr.cz/

Veřejnost zde najde všechny důležité kontakty, doporučené postupy, informace pro zdravotníky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, vydaná opatření a doporučení, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států s vysokým rizikem přenosu nákazy, a potřebné materiály ke stažení. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Ordinace praktické lékařky v obci

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění uzavřela Poliklinika Milevsko budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání.Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy. Po telefonické konzultaci budou pacienti vpuštěni do budovy polikliniky k ošetření .

Ordinace praktické lékařky v Sepekově bude uzavřena. V urgentních případech ve stanovenou ordinační dobu bude možné se s lékařkou domluvit telefonicky na čísle 382 581 467.
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poliklinika Milevsko uzavřena od 16.3.2020

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání. Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.
Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky. Lékařská pohotovostní služba bude nadále funkční ve stejných ordinačních hodinách, ale pouze na předchozí telefonické zavolání na č. 382 503 222. Postup pro případné ošetření je totožný s praktickými lékaři.

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanicí na tel. 387 712 130, 387 712 160, 387 712 812.
(www.milevsko-mesto.cz) celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Omezení provozu a úředních doby na Úřadu Městyse Sepekov

Na základě rozhodnutí vlády ČR byl s účinností od 16.3.2020 do odvolání omezen provoz Úřadu Městyse Sepekov vyplývající z nouzového stavu, a to na úřední hodiny pouze pro urgentní záležitosti v pondělí a středu od 8 do 11 hodin
po předchozí telefonické domluvě na tel. 382 581 211. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, a to v období od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Uzavření Mateřské školy v Sepekově 1

Uzavření Mateřské školy v Sepekově

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě
rozhodla Rada Městyse Sepekov o uzavření Mateřské školy v Sepekově od 16.3.2020 do odvolání.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Po jednání Bezpečnostní rady státu bylo 10.3.2020 rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. „Epidemiologická situace v Evropě se nevyvíjí dobře, a to nejen v Itálii, ale i dalších státech.

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace COVID-19. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 27.3.2020 od 10:30 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: samoty a chaty Sepekov Chobot celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Poplatek za odpad 2020

Místní poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad pro rok 2020 je stanoven ve výši 550,- Kč/poplatníka. První polovina poplatku pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2020, druhá polovina pak do 31.10.2020. Poplatek je možné zaslat i bezhotovostně na účet městyse celý text

ostatní | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední