Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Současnost a historie

Vítá Vás knihovna roku 2002

Knihovna je organizační složkou Městyse Sepekov, která prostřednictvím nových informačních technologií plní funkci informačního centra v obci. V místní lidové knihovně je přístupný internet pro veřejnost. Služeb internetu kromě čtenářů a občanů obce využívají i lidé, kteří přijíždějí na víkend nebo obcí pouze projíždějí. Malí čtenáři přicházejí do knihovny i za soutěžemi na literární téma, povídáním a besedami nad knihami, seznamují se zábavnou formou s tradicemi a historií obce. Jedno odpoledne v týdnu je tak vyhrazeno právě jim.

  • V současné době má knihovna téměř 7000 svazků knih, odebírá 15 titulů časopisů, je zaregistrováno 159 čtenářů z toho 65 do 15ti let.
  • Knihovní fond je rozšiřován nákupem nových knih a prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb.
  • Orientaci v knihovním fondu ulehčí návštěvníkům knihovní program CLAVIUS REKS.

Úspěchy 

V roce 2002 zvítězila knihovna v krajském i celostátním kole soutěže „Vesnice roku“ a získala ocenění KNIHOVNA ROKU.

knihovna

HISTORIE

Historie knihovny sahá do 20. let minulého století. Již dříve zde existovaly čtenářské spolky, ale pravidelně fungující knihovna byla založena v roce 1920 . Knihovna byla umístěna v popisném čísle 26. Prvním knihovníkem byl řídící učitel Gustach Hora, předsedou knihovní rady p. František Vejdovec. Půjčovní doba byla v neděli od 9.00 – 12.00 hodin. V roce 1926 vlastnila knihovna 502 svazků knih, měla 55 čtenářů a 1665 výpůjček za rok. Výpůjčné bylo stanoveno na 20 haléřů za jeden vypůjčený svazek.V roce 1936 měla knihovna 850 svazků knih, 2044 výpůjček a 100 čtenářů. 
Vystřídalo se zde několik knihovníků, kteří se snažili o to , aby knihovna byla vždy mezi těmi nejlepšími. Svědčí o tom i několik čestných uznání, které knihovna v minulých létech získala.

HISTORIE

Pod touto památnou lípou se konávaly první schůzky Čtenářského spolku v Sepekově.
nahoru