Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Informace ke kontrolám kotlů v domácnostech

Informace ke kontrolám kotlů v domácnostech

Sdělení Odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko ke kontrolám kotlů v domácnostech

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Do konce tohoto roku by si tedy měli všichni provozovatelé kotlů nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva a poté každé dva roky. Tato povinnost se týká jak domácností, tak ostatních provozovatelů kotlů na pevná paliva (podnikatelé, školy, školky, obce, apod.).

Kontroly kotlů jsou oprávněny provádět pouze osoby, které byly proškoleny výrobcem příslušného spalovacího zdroje a mají od něj udělené příslušné oprávnění. (Pokud výrobce zdroje zanikl, není zjistitelný, nebo odborně způsobilou osobu neurčil, provede kontrolu odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem na stejný typ kotle.)

Seznam oprávněných osob ke kontrolám kotlů je možné nalézt na webových stránkách www.aptt.cz. Zde je možné vygenerovat si seznam oprávněných osob dle krajů a výrobce kotlů.

Podle zákona budou od roku 2017 provozovatelé kotlů povinni na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pro Sepekov, Líšnici a Zálší je to Městský úřad Milevsko) povinni předložit doklad o provedení této kontroly. V případě nepředložení dokladu může být provozovateli kotle udělena pokuta až do výše 20 000 korun.

Rozhodně to však neznamená, že od roku 2017 budou úředníci MěÚ Milevsko chodit po všech domácnostech a vyžadovat po každém doklad o provedení kontroly. Ovšem v případě stížností nebo podezření ze strany MěÚ Milevsko ohledně špatného provozování kotle tento doklad vyžadován bude. Ani v tomto případě to však neznamená, že za nedodání dokladu bude hned uložena pokuta 20 000,- Kč. Z počátku, pokud bude pokuta vůbec dávána, tak pouze symbolická, ale samozřejmě doklad o provedení kontroly bude muset provozovatel kotle následně předložit.

Účelem těchto kontrol nemá být podle tvůrců zákona nadbytečná zátěž lidí, ale mělo by jít hlavně o jakési zmapování kotlů na pevná paliva, kdy budou lidé upozorňováni, zda jejich kotel bude možné provozovat i v budoucnu. Po 1. září 2022 by totiž neměly být vůbec v provozu kotle 1. a 2. emisní třídy, což je většina starších kotlů na pevná paliva. Dále má příslušná oprávněná osoba být jakýmsi konzultantem, který poradí, jak mají lidé kotle provozovat. Hodně často se totiž stává, že lidé neumí správně topit, čímž jednak znepříjemňují život sousedům, ale hlavně kotel dehtuje, nejede na plný výkon a topení se lidem zbytečně prodražuje.

Další otázkou, na kterou se lidé hodně ptají je, jestli budeme moci za účelem kontroly kotlů vstupovat do domácností. Tato pravomoc zatím není uzákoněna, novela zatím prošla prvním čtením ve sněmovně a je okolo toho docela humbuk, takže není jasné, jestli to skutečně projde. Pokud ano, tak v první řadě, pokud vznikne podezření na nějakou nezákonnost (např. pálení odpadu), budou lidé na toto podezření nejdříve písemně upozorněni a teprve při novém nebo trvajícím podezření bychom mohli kontrolu kotle uskutečnit a lidé by měli mít povinnost nás do domu vpustit.

Datum vložení: 1. 1. 2016 8:00
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2017 15:09
Autor: Správce Webu
nahoru