Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Platba za stočné

Platba za stočné 1

V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2022 až říjen 2023 ve výši 33,- Kč za 1 m3 spotřebované vody.

Informaci o spotřebě vody Městys Sepekov získává z podkladů firmy ČEVAK a.s.. Pro majitele nemovitostí, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci se vybírá dle "paušální" spotřeby vody ve výši 35 m3 za osobu a rok. 

Pokud je studna osazena vodoměrem, hradí se stočné dle odečtené spotřeby vody na tomto vodoměru.

Stočné je možné uhradit hotově v pokladně Úřadu městyse Sepekov do 21.12.2023, nebo na účet číslo 640030339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. 

Datum vložení: 20. 11. 2023 9:48
nahoru