Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Sepekovské aleje

Sepekovské aleje

Výsadba dřevin byla realizována svépomocí postupně od 17. 11. do 8. 12. 2023, za přítomnosti občanů městyse Sepekov, členů Mysliveckého spolku Sepekov, Českého svazu žen Sepekov a spolku „O lese“.

Ve všech lokalitách byly v souladu s osazovacím plánem zaměřeny výsadbové jámy. Vlastní výsadbové práce byly zahájeny v lokalitě 1. „Alej k Chobotu“, následovala výsadba 5ks slivoní švestek do lokality 3. „Alej k Milevskému potoku“ a jako poslední byla provedena výsadba 12 ks stromů v lokalitě 2. „Alej okolo padělků“.

Provádění následné péče bude konzultováno s odborným technickým dozorem, a to zejména realizace výchovného řezu (správné zapěstování koruny stromů), termíny zálivek (závlaha by měla být pravidelná v průběhu celého vegetačního období, s ohledem na aktuální klimatické podmínky - ideální doba pro zálivku je ve chvíli, kdy je půda pod namulčovaným povrchem suchá) a případné řešení defektů kotvícího i ochranného materiálu.

logo

Vysázeny byly tyto stromy:

  • lípa malolistá (Tilia cordata), 3ks
  • jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 10ks
  • dub letní (Quercus robur), 1ks
  • slivoň švestka (Prunus domestica), 17ks
  • hrušeň obecná (Pyrus communis), 5ks
  • jabloň obecná (Malus domestica), 8ks
  • třešeň obecná (Prunus avium), 11ks
Datum vložení: 11. 12. 2023 14:35
nahoru