Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Historie

Naše obec je bohatá na historické památky a kulturní tradice.

Obec Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

Do roku 1484 byli držiteli Rožmberkové, kdy panství prodali Zdeslavovi ze Šternberka. V roce 1530 patříval Sepekov k panství Bechyňskému a když v roce 1569 prodal Jindřich ze Švamberka panství bechyňské Petru Vokovi, zůstal Sepekov při Milevsku. Spolu s Milevskem přešel majetek od Švamberků na pány z Hodějova a po konfiskaci majetku Hodějovských po bitvě na Bílé Hoře 23. 1. 1623 přešel darem k panství kláštera premonstrátského na Strahově.

Pamětihodnosti

  • barokní kostel Panny Marie 1730-1733
  • ambity okolo kostela Panny Marie z roku 1760 - 1767
  • budova fary z roku 1736

Významní rodáci

Mistr Petr ze Sepekova
učitel na vysokém učení pražském v Praze v letech 1410-1434

Břetislav Benda 
akademický sochař
žák profesorů J.V.Myslbeka a J.Štursy, rodák z Líšnice (1897-1983)

Miloslav Vlk
arcibiskup pražský, metropolita a primas český
narozen v roce 1932 v Líšnici

Datum vložení: 22. 5. 2017 20:32
Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2023 20:47
nahoru